کد خبر : 103586 پنج شنبه 05 تیر 1399 - 13:52:18
آموزش-الكترونيكی-لازمه-توسعه-فناوری-اطلاعات-است

لزوم تامین زیرساخت های آموزش الکترونیکی در ایران

آموزش الكترونيكی لازمه توسعه فناوری اطلاعات است

سیناپرس: با توجه به اهميت آموزش الكترونيک در نظام نوين آموزشی، بسياری از دانشگاه های ايران سعی در پی ريزی و برنامه ريزی اصولی، جهت تحقق اين مهم کرده اند.

از آنجایی كه اجرای پروژه هایی نظیر آموزش الكترونیكی نیازمند دستیابی به امكانات مربوط و دیدگاهی جامع، در زمینه های گوناگون این نوع سیستم آموزشی است، جمع آوری اطلاعات و آگاهی در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

اگرچه مطالعات مختلف تاثیر مفید آموزش با استفاده از سیستم های الکترونیکی را برای آموزش دروس مختلف نشان داده اند، اما موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکی، مستلزم فرآیند صحیح اصول برنامه ریزی، طراحی، ارزیابی و اجرا در محیط های یادگیری بر خط(آنلاین) است.

پژوهش های انجام شده در این زمینه، بیان می کنند که عوامل متعددی از قبیل زیر ساخت های فناوری، انسانی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و رهبری، اداری و پشتیبانی زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آموزش الكترونیكی است که برخی از این چالش ها نظیر بومی سازی فناوری ها، چالش های حقوقی و قانونی با ضعف در شبكه ها و زیر ساخته ای ارتباطی مخصوص كشورهای در حال توسعه است.

البته برخی از موارد نام برده شده نیز دغدغه های مشترك تمام كشورهاست. علاوه بر این، آموزش و یادگیری و الگوهای آن متناسب با تطور تاریخی و سیر بستر زمانی دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است.

در عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و سازمان ها به منظور برنامه ریزی برای توسعه قابلیت های لازم، از جنبه های مختلف فنی و سازمانی اهمیت زیادی پیدا می کند. به همین دلیل، تاکنون مدل های بسیاری برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی توسط نهادها، سازمان ها و دانشگاه های مختلف عرضه و همه این مدل ها به کارگرفته شده است.

آموزش الكترونیكی می تواند برای دانشجویان، اسـتفاده از دانش جدید را میسر سازد و دانشكده های مختلف حول محور استفاده از چنین مهارت و دانشی، پایه گذاری شوند. اهمیت موضوع تا آنجایی است كه همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که جامعه اطلاعاتی موجب شده، دانش در حال تغییر و تحول قرار گیرد.

با ورود رایانه به زندگی انسان ها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است كه هر روزه تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می شود. آموزش الکترونیکی به عنوان یك برنامه مورد توجه حوزه آموزش قرار گرفته است. برای بهره مندی از یادگیری الكترونیكی در امور آموزشی، لازم است شرایطی چون ایجاد زیرساخت های قوی، تدوین استانداردهای آموزشی لازم برای ارزیابی آموزشگران و دانشجویان، فرهنگ سازی مناسب، سرمایه گذاری در این زمینه فراهم شود.

امروزه آموزش الكترونیكی در دانشگاه های کشور بـه عنوان یكی از مسائل كلیدی توسعه فناوری اطلاعات در شرایط فعلی و بـه عنوان یك چالش در آینده این مسیر مطرح است. آموزش عالی کشور ناگزیر بـه سازگاری با سیر تغییر و تحولات جدید هستند. در محیط جدید، نقـش مربیان و اساتید عوض خواهد شد. آنها بیشتر نقش تسهیل گر و مربی یا طراحان آموزشی را ایفا خواهند كرد.

بنابراین، تغییر یا طراحی و راه اندازی سیستم های مـدیریت آموزشی متناسـب، الزامی است، اما برای به كارگیری این نظام، باید ساختار سازمانی دانشگاه های کشور متحول شده و برای استفاده از آموزش الكترونیكی در امور آموزشی، لازم است شرایطی چون ایجاد زیرساخت های قوی، تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز برای ارزیابی آموزشگران و دانشجویان، فرهنگسازی مناسب و تغییر نگرش فرهنگی جامعه در امر آموزش، سرمایه گذاری و مشاركت دولت و بخش خصوصی در این زمینـه فراهم شود.

*گلنوش میرسعیدی_دكترای تخصصی مدیریت آموزشی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]