دانشگاه آزاد قزوین ۷ مقام برتر را کسب کرد

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸ با حضور دکتر مرتضی موسی خانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران، چهره های برتر علمی، پژوهشگران و مسئولان کشور، سفرای کشورهای خارجی و تیم های شرکت کننده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به پایان رسید.

برگزیدگان این دوره از مسابقات به شرح زیر است؛

پیشتازی دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات رباتیک

در بخش دانشجویی و در لیگ ربات های فوتبالیست استاندارد سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک ایران ۲۰۱۸، تیم« HTWK » آلمان به مقام نخست رسید. در لیگ ربات های فوتبالیست سایز متوسط و در بخش رقابت فنی تیم« MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام نخست رسید.

در لیگ ربات های فوتبالیست انسان نما، سایز کودک تیم« MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به قهرمانی رسید. همچنین در لیگ ربات های فوتبالیست انسان نما سایز نوجوان، باز هم تیم «MRL » دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

در رقابت فنی لیگ ربات های فوتبالیست انسان نما، سایز بزرگسال تیم« IRC » از دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی عنوان بهترین تیم را کسب کرد. از سوی دیگر در لیگ ربات های فوتبالیست سایز کوچک تیم« MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قهرمان شد و تیم ER-Force آلمان دوم شد.

در لیگ فوتبالیست شبیه ساز ۳ بعدی تیم «UT Austin Villa »از دانشگاه تگزاس آستین با حساب ۷ بر صفر از سد تیم« AIUT » از دانشگاه صنعتی اصفهان گذشت و قهرمان شد. تیم« apollo۳d » چین نیز با شکست یک بر صفر تیم دانشگاه فردوسی مشهد، به مقام سوم رسید. در این لیگ و در بخش رقابت فنی تیم «UT Austin Villa » اول شد.

در لیگ فوتبالیست شبیه ساز ۲ بعدی تیم « CYRUS » از مدرسه انرژی اتمی قهرمان شد، تیم« Miracle۲۰۱۸ » از چین به مقام دوم رسید و تیم« Razi » از پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه ۲ شیراز عنوان سوم را از آن خود کرد. در بخش رقابت فنی این لیگ، تیم «KN۲C» از دانشگاه خواجه نصیر طوسی عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ فوتبالیست شبیه ساز ۲ بعدی استارتر تیم «Atomic Energy »از مدرسه انرژی اتمی اول شد و تیم «AE Team »همین مدرسه، عنوان دوم را کسب کرد. در این لیگ تیم« Mouood »مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات امدادگر واقعی و در بخش رقابت اصلی تیم «MRL» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام قهرمانی رسید و تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد نایب قهرمان شد و تیم «KN۲C» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اول شد؛به مقام سوم رسید.

همچنین در رقابت فنی این لیگ و در سه بخش قابلیت تحرک، جا به جایی اجسام و جستجو نیز تیم« MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام نخست رسید. از سوی دیگر در رقابت فنی لیگ امدادگر واقعی و در بخش نوآوری تیم« KN۲C »از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اول شد. 

در رقابت فنی ربات کوچک دانش آموزی نیز تیم« TESLA »از مرکز پژوهش شهید فائزی دماوند به مقام نخست رسید.در لیگ شبیه ساز عامل امداد تیم «Auro »از دانشگاه تبریز قهرمان شد، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نایب قهرمان شد و تیم «Apollo-Rescue» چین مقام سوم را کسب کرد. در بخش رقابت فنی این لیگ تیم« Apollo-Rescue »چین، عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ ربات امدادگر مجازی تیم «SOS VR »از دانشگاه امیرکبیر اول شد، تیم Echoic از مدرسه سلام رسالت نایب قهرمان شد و تیم «Aura-VR »از دانشگاه تبریز به مقام سوم رسید. تیم «M.I.C» از ایران عنوان بهترین تیم را در ارائه فنی لیگ شبیه ساز عامل امداد، کسب کرد.

تیم «MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در لیگ ربات های خانگی و در بخش رقابت فنی عنوان بهترین تیم را به خود اختصاص داد. در لیگ ربات های پرنده در بخش فضای باز، تیم« MRL» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مقام اول را کسب کرد و تیم« IRSE »از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب به مقام دوم رسید.

در لیگ ربات های پرنده در بخش فضای داخل ساختمان تیم« samen-cyrus_uav »اول شد و تیم« KN۲C »از خواجه نصیرالدین طوسی سوم شد. تیم« SIRFPV» در لیگ ربات های پرنده در بخش سرعت، اول شد و تیم« Parnia » نایب قهرمان شد.

در لیگ ربات های صنعتی تیم «MRL »دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام اول را کسب کرد و تیم« ELECT» از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس سوم شد. تیم «ROYAN »از مرکز رویان صنعت طبرستان در لیگ ربات های مین یاب کنترل از راه دور اول شد، تیم« SAMAUAV» از دانشکده سما تهران واحد جنت آباد نایب قهرمان شد، تیم e۴u از مرکز زئوس نیز سوم شد. در این لیگ تیم« Hephaestus » عنوان برتر رقابت فنی را از آن خود کرد.

تیم «DSK »از دانشکده سما کن در لیگ ربات های مین یاب هوشمند اندازه کوچک اول شد و تیم «ZR-positive » مقام سوم را کسب کرد. همچنین در لیگ ربات های مین یاب هوشمند اندازه متوسط تیم Robust مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات های نمایشی بخش دانشجویی، تیم« FaraTavan۳ » از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس به مقام نخست رسید، تیم ویلچر خودران با یادگیری عمیق از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نایب قهرمان شد و تیم« FUM-BionicHand »از دانشگاه فردوسی مشهد، مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در رقابت های بخش کاربردی و در لیگ خودروی هوشمند تیم علامه طباطبایی مقام اول را کسب کرد، در لیگ طراحی خودروی هوشمند نیز تیم «Strom AM» اول شد. در لیگ ربات مبارز سبک وزن نیز تیم «Fast and Smart» عنوان قهرمانی را کسب کرد و در بخش سنگین وزن نیز تیم «Cruel» اول شد. در سوپر تیم لیگ مبارز نیز تیم ابوریحان از مدرسه کوشش صاحب عنوان برتر شد.

در لیگ ربات آتش نشان شناور با محوریت کشتی سانچی نیز تیم اندیشه پویا ۲، مقام اول را به دست آورد. در سوپر لیگ آتش نشان شناور باز هم تیم اندیشه پویا ۲ عنوان برتر را از آن خود کرد.

کسب رتبه ربات آتش نشان ایرانی

در این بخش و در لیگ ربات آتش نشان شهری با محوریت ساختمان پلاسکو تیم «Saveh »به مقام نخست رسید.

در بخش دانش آموزی و در لیگ فوتبالیست وزن آزاد تیم «VCC» اول شد. در سبک وزن مقدماتی تیم« ESLAM GLP »به مقام نخست رسید. در سبک وزن پیشرفته نیز تیم «Rasaa» عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

مقام اول مسابقات ربات های فوتبالیست تیم های ترکیبی وزن آزاد را تیم های« INtelegentF۴»، ققنوس،« Salam Zeynoddin و Ototaps» به خود اختصاص دادند. مقام اول مسابقات ربات های فوتبالیست تیم های ترکیبی سبک وزن را نیز تیم های «Mario، Bright، ARARAT، Farzanegan۷ و Eslam »کسب کردند.

در لیگ امدادگر دانش آموزی در مسابقات امدادگر خط ابتدایی تیم علامه طباطبایی اول شد، در مسابقات امدادگر خط پیشرفته تیم کاوش دانش به مقام اول رسید. در مسابقات امدادگر ماز نیز تیم« Helli ۱ » قهرمان شد.

مقام اول ترکیبی مسابقات امدادگر خط نیز به تیم های« ESLAMRLS »و« SADRAROBOT۳ »رسید. در لیگ امدادگر فضای مشترک دانش آموزی و در بخش فضای مشترک ابتدایی تیم« SADRA ROBOT۵ » اول شد. در بخش فضای مشترک پیشرفته تیم سینا به مقام نخست رسید و در بخش امدادگر فضای مشترک-بخش بین الملل تیم« Raymand_mega »صاحب عنوان اول شد.

همچنین مقام اول تیم ترکیبی در مسابقات امدادگر فضای مشترک پیشرفته به تیم های «Salam Zeynoddin، armistic، FarzPhoenix » و سلام یوسف آباد رسید. در لیگ نمایش دانش آموزی و در بخش موضوع آزاد تیم« FMC-SPG »اول شد، در بخش موضوع مشترک تیم« Ace_UPNOP » به مقام نخست رسید. همچنین در بخش نمایش، طرح و ایده نیز« roborex» مقام اول را کسب کرد.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا