لزوم نقش‌آفرینی جهاددانشگاهی در ترویج فرهنگ جهش تولید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به مهم‌ترین پیشران‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۳ گفت: مشارکت مردم محقق نخواهد شد، مگر اینکه زمینه و بستر فهم این مهم در اندیشه و فهم مدیران و عموم مردم ایجاد شود، چراکه اگر بخواهیم وضع اقتصاد جامعه بهتر شود هر کدام از ما به عنوان فردی از جامعه می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم. نقش و جایگاه جهاددانشگاهی نیز این است که بتواند این نگاه فرهنگی را در جامعه ترویج دهد.

به گزارش سینا از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در رابطه با ظرفیت‌های این نهاد در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان کرد: جهاددانشگاهی به لحاظ مأموریتی در حوزه فرهنگی در اساسنامه خود دو جایگاه و جهت ویژه دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: یک جهت این نهاد اثرگذاری بر حوزه دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی است که در طول سالیان گذشته بخش اعظمی از فعالیت‌های این نهاد در حوزه فرهنگی، معطوف به چهارچوب ارتقاء شاخصه‌های فرهنگی نهاد علم بوده است. بخش و جهت دیگر جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی، توجه آن به حوزه عمومی و اجتماعی است، لذا جهاددانشگاهی به عنوان یک ارگان با جهت گیری انقلابی در شورای فرهنگ عمومی کشور عضو است و روسای واحدهای استانی این نهاد در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها عضویت دارند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در خصوص تعیین شعار سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری گفت: پیام رهبر معظم انقلاب این است که یکی از مهم‌ترین الزامات در جهش تولید، مشارکت مردمی و اجتماعی است. اگر دقت کنیم طی سالیان گذشته ایشان همواره بر حوزه اقتصاد و تحول در حوزه اقتصادی تأکید ویژه دارند و نکته مهم‌تر این است که در حوزه اقتصاد و تحول آن، بر رویکرد نقش و حضور مردم اصرار می‌ورزند.

دکتر کلانتر مهرجردی با بیان اینکه نکته مهم بعدی این است که از مهم‌ترین پیشران‌های تحقق این شعار در سال جدید مقوله فرهنگ‌سازی یا به عبارت دیگر امر ترویج و آموزش است، گفت: این به آن معنی است که مشارکت مردم محقق نخواهد شد مگر اینکه زمینه و بستر پذیرش این مهم در اندیشه و فهم مدیران و در سوی دیگر ایجاد انگیزه در عموم مردم باشد، چراکه اگر بخواهیم وضع اقتصاد جامعه ما بهتر شود هر کدام از ما به عنوان فردی از جامعه می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم تا وضع جامعه از آنچه که هست بهتر شود.

وی اظهار داشت: در ادرا‌ک مدیران نیز نیاز است این تحول نگرشی ایجاد شود که اگر قرار است حوزه اقتصاد، جهش جدی داشته باشد، حتماً مفروض نقش‌آفرینی مردم باشد وگرنه با ساختار بروکراسی اداری و دامن زدن به آن نمی‌توان حوزه اقتصاد را متحول کرد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در رابطه با نقش نهادهای مختلف در حوزه فرهنگ‌سازی خاطرنشان کرد: در این میان نقش نهادهای فرهنگی همچون سازمان رسانه بالاخص صداوسیما، آموزش و پرورش و وزارتین بسیار مهم است و جایگاه جهاددانشگاهی نیز مخصوصا در دانشگاه‌ها اهمیت دارد.همچنین باید اشاره کنیم که یکی از پایه‌های مهم در خصوص مشارکت مردم، ایجاد این باور و اهتمام در عموم مردم است که باید ابتدا به تولید خودمان اهمیت دهیم؛ به این معنی که اگر محصولی در جامعه و کشور با تلاش فکر و بازوی ایرانی وجود دارد و تولید می‌شود و نمونه خارجی آن هم هست، از مصرف محصول خارجی پرهیز کنیم و البته باید فرض کیفیت را برای تولید کننده و فرض کنترل واردات از سوی متولی را داشته باشیم.

دکتر کلانتر مهرجردی با تأکید بر اینکه باید نگاه هویتی در مصرف کالاهای ایرانی را تقویت کنیم، گفت: جهش تولید با مشارکت مردم، یک ضلع آن مردم به مثابه مصرف‌کننده است و ضلع دیگر آن مردم به مثابه تولیدکننده؛ یعنی مدیران اقتصادی ما بدانند که اگر می‌خواهند چرخه اقتصادی را متحول کنند باید به نقش و جایگاه مردم چه به عنوان تولیدکننده و چه در نقش مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشند که این امر به معنی جهش تولید با مشارکت مردم است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید این باور را داشته باشیم که اگر می‌خواهیم اقتصادمان متحول شود، باید از اقتصاد خودمان حمایت کنیم که یکی از راه‌های حمایت از تولید و اقتصاد کشور این است که باید مصرف‌کننده کالاهای داخلی باشیم و این الگو در دنیا تجربه شده و کشورهایی که جهش تولید داشته‌اند به این باور رسیده‌اند که مرزها را کنترل کرده و بر مصرف کالاهای داخلی‌شان تأکید کنند. البته این امر نباید باعث این مسأله شود که تولیدکننده احساس کند با هر کمّ و کیفی تولید کند مردم مصرف خواهند کرد، طبیعتا باید این نگاه در ذهن تولیدکننده به وجود بیاید که مردم با یک نگاه فرهنگی مصرف را انجام می دهند، بنابراین پاسداشت اینگونه نگاه مردم این است که بتوانیم تولید با کیفیت در حد مرزهای جهانی انجام دهیم و این مسأله وظیفه تولید کننده و ناظران حامی است.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه نقش بعدی مردم این است که تک تک آنها می‌توانند به عنوان عناصر اقتصادی و موتور محرکه تولید نقش‌آفرینی کنند، گفت: در جای جای ایران می‌توانید مراکزی را پیدا کنید که در سطوح خرد تولیدات با کیفیتی توسط مردم تولید می‌شود که باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد.

دکتر کلانترمهرجردی در رابطه با نقش آفرینی جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی بیان کرد: در این نهاد قسمتی که معطوف به شعار سال می‌شود بخشی است که در حوزه فرهنگ محصولی را تولید می‌کنیم، مثلاً تولیدکننده کتاب و ناشر کتاب‌های دانشگاهی هستیم که این موضوع می‌تواند با شعار سال عجین شود. به این صورت که جهش تولید محصول فرهنگی، با مشارکت مردم(دانشجویان، دانشگاهیان و متقاضی محصول) را تحقق بخشیم به این صورت که در بخش خصوصی مثل مولف، نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا مولفین ما به راحتی در این چرخه قرار بگیرند و در پروسه اقتصاد نشر مشارکت کرده و از عواید آن نیز بهره‌مند شوند.

وی در ادامه گفت: در حوزه فرهنگی نقش و جایگاه نهاد ما این است که بتواند این نگاه فرهنگی را در جامعه ترویج دهد و این به عنوان بخشی از وظایف حوزه‌های آموزشی و ترویجی چون صداوسیما و رسانه‌های جهاددانشگاهی و حوزه فرهنگی این نهاد است. به این منظور در سال جاری و با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری در این رابطه داشتند، با معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگوهایی انجام دادیم که بتوانیم نخستین همایش فرهنگ کار را برگزار کنیم و در محورهای اولویت برنامه‌ها هم از همکارانمان در واحدها شعار سال را مطالبه داشته‌ایم.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در تشریح برگزاری نخستین همایش فرهنگ کار بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش شناسایی یا ایجاد زیرساخت نظری و جمع آوری نقطه نظرات اندیشمندان در حوزه عناصر فرهنگی کار است. کار و تولید یک عنصر مشخص و مستقل است اما وابستگی‌هایی به محیط پیرامونی خود از جمله فرهنگ کار دارد و زیرساختی است که می‌تواند حوزه تولید و کار را تقویت کند، بنابراین بحث همایش را با همکاری معاونت فرهنگی وزارت تعاون دنبال خواهیم کرد.

دکتر کلانترمهرجردی در رابطه با سایر برنامه‌های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تصریح کرد: از موضوعات کلیدی دیگر که در سال جاری در معاونت فرهنگی این نهاد دنبال خواهیم کرد بحث تمرکز رسانه‌های جهاددانشگاهی شامل ایسنا و ایکنا در حوزه جهش تولید و مشارکت مردم است که اگر امروز رسانه‌های این نهاد را رصد کنیم مشاهده می‌کنیم از همان روزی که این موضوع به عنوان شعار سال مطرح شده، در تولید محتوای رسانه‌ای و گزارشات خبری با مراجعه به نظر مردم، کارشناسان، مدیران و مسئولان این مهم را دنبال کرده و پرونده مستقل و مجزایی در رسانه‌های جهاددانشگاهی به خود اختصاص داده است.

وی در پایان سخنانش گفت: یکی از مواردی که جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور دنبال می‌کند این است که این شورا نیز باید نسبت به شعار سال حساسیت‌های خود را داشته باشد، اما ما تعجیلاً  سیاست‌ها را تهیه و ابلاغ کرده‌ایم و یکی از محورهای موضوعی سال 1403 که به عنوان دستورکار حوزه فرهنگی شناسایی شده، بحث تمرکز بر فرهنگ کار با عنوان «فرهنگ کار؛ ابتکار و تولید» است که اولویت اول جهاددانشگاهی در سال جاری بوده و به معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی و فعالیت‌هایی که معطوف به فرهنگ کار و تولید است مربوط می‌شود.

بهاره صفاری

جانشین سردبیر خبرگزاری سینا؛ روزنامه نگار در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا