تاثیر بازی در آموزش ریاضی

سیناپرس: افت تحصیلی، یکی از مهم ترین مسائلی است که هر نظام آموزشی می بایست برای جلوگیری از اثرات زیانبار آن چاره اندیشی نماید. در این میان، افت در درس ریاضی یکی از مهم ترین جنبه های افت تحصیلی است که علاوه بر اتلاف منابع مالی و انسانی، اثرات سوء روحی و روانی بر دانش آموزان و خانواده های آن ها بر جای می گذارد.

 

توجه به احساس و عاطفه در آموزش ریاضی اهمیت زیادی دارد. بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از دانش آموزان به دلیل آن که ارتباطی مشخص بین ریاضی و زندگی واقعی نمی یابند، زمینه های بیزاری از این درس در آن ها شکل می گیرد و این مسئله، یکی از بزرگ ترین موانع یادگیری ریاضی است.

 

از سوی دیگر یکی از مهم ترین علاقه مندی های هر کودکی، بازی است. طبعا در صورتی که بین بازی های مختلف و آموزش ریاضی رابطه ای نوین شکل بگیرد، می توان انتظار داشت که در یادگیری کودکان تحولی به وقوع بپیوندد و این همان فرضیه ای است که پژوهشگرانی از دانشگاه بوعلی سینای همدان آن را در بوته آزمایش قرار داده اند.

در مطالعه ای که پژوهشگران فوق به انجام رسانده اند، تاثیر آموزش ریاضی از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی بررسی گردیده است. در این مطالعه که به روش طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام گردیده با استفاده از نمونه گیری خوشه ای و طی چند مرحله، 50 دانش آموز انتخاب و در دو گروه 25 نفری به نام آزمایش و کنترل (شاهد) مورد آزمون قرار گرفتند.

برای گروه آزمایش، آموزش ریاضی از طریق بازی های گوناگون انجام گردید. برای مثال از طریق مسابقه پرش، مفاهیمی مثل اندازه، طول، متر و سانتی متر آموزش داده شد و همچنین با استفاده از نوار کاغذی و قیچی، دانش آموزان با کمک مربیان به اندازه گیری قد یکدیگر پرداختند.

یافته های این پژوهش که در قالب مقاله ای علمی-پژوهشی در نشریه «روان شناسی مدرسه» دوره 3 شماره پاییز منتشر گردیده است، نشان می دهد که آموزش ریاضی از طریق بازی، به طور معناداری باعث بهبود نگرش دانش آموزان به درس ریاضی می گردد. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر لذت بردن از درس ریاضی، اهمیت دادن و انگیزش نسبت به آن با این شیوه آموزشی افزایش معنی داری یافته و از سوی دیگر ترس و نگرانی از این درس کاهش قابل توجهی داشته است.

نویسندگان مقاله در تبیین نتایج این پژوهش بیان کرده اند که با توجه به این که کودکان، همیشه به بازی های مختلف علاقه مند هستند، اگر بتوانیم لذت حاصل از بازی را به درس ریاضی پیوند دهیم، می توانیم نگرش آن ها را نسبت به این درس مثبت نماییم. در این راستا لازم است روش هایی را در این زمینه به معلمان ریاضی آموزش داد تا در کنار سایر روش ها، در آموزش ریاضی به کار گیرند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا