جن از نگاه تماماً علمی

با این تذکر که بعضی از علمای ماهوی معتقدند: اصولا نباید  به دو چیز دل بست 1- امور مادی 2- امور معنوی اما صرف نظر از چنین اعتقادی ما کار خودمان را میکنیم و در همین راستا از جن و اجنه شروع میکنیم.

اصولا در بین مخلوقات سه موجود وجود دارند که سرشان به تنشان میارزد و به اصطلاح خرده عقل و هوشی و سر سوزن ذوقی دارند:
– انسانها – فرشتگان – اجنه

فرق این 3 موجود در نحوه روئت آنهاست. انسانها در همه حالات با چشمان غیرمسلح دیده میشوند(خصوصا اگر سلبریتی باشند)؛ فرشتگان را فقط میتوان با چشمان مسلح یا همان چشم بصیرت دید. اما اوضاع مورد سوم یعنی اجنه کمی بلاتکلیف است چراکه اجنه بعضی اوقات دیده میشوند اما بعضی اوقات هیچ رخی نشان نمیدهند!

از طرفی، شکل و شمایل اجنه هم خیلی مشخص نیست در حالی که از جنس آتش بدون دودند؛ در عین حال میتوانند به شکل شیطان ؛ فرشته؛ انسان؛ حیوان ؛ترکیب انسان و حیوان و بالاخره یک سر و دوگوش باشند! به همین خاطر تشخیص اجنه کمی مشکل بوده و نیاز به تخصصی با گرایش جنگیری دارد.

اجنه مانند عشاق و سارقین مکانهای تاریک را بیشتر دوست دارند و بر خلاف انسانها ترجیح میدهند در خانه های قدیمی زندگی کنند. اینکه خانه باید چند سال ساخت به بالا باشد و یا چرا اصولا آنها دوستدار اینگونه خانه ها هستند، هنوز در این مورد دانشمندان به نقطه نظر قطعی و مشترکی نرسیده اند.

اما چیزی که همه کارشناسان در آن متفق القولند این است که اجنه از کل فضای خانههای قدیمی فقط حمامشان را برای زندگی ترجیح میدهند. البته در زمانهای قدیم که در خانه ها حمام نبود آنها آب انبار؛ زیرزمین و قبرستانها را برای زندگی انتخاب می کردند که بعد از ورود حمام به خانه ها اجنه نیز مهمان ناخوانده خانه ها شدند!

حال بگویید پیشرفت چیز خوبی است! –  البته هضم اینکه چرا اجنه از فضای بزرگ یک خانه فقط قسمت کوچکی از آن را انتخاب میکنند مانند هضم نخود لوبیا کمی مشکل است؛ چون اجنه با توجه به وضع و ظاهرشان علاقه چندانی به استحمام؛ نظافت و اصولا آب ندارند! اما عدهای از اندیشمندان دلواپس در حوزه متافیزک -که نخواستند نامشان به همین راحتی فاش شود- معتقدند: حمام تنها جایی است که نداشتن لباس در آنجا موجه است و با توجه به اینکه تئوری سرنوشت ساز تفکیک جنسیتی هنوز در میان اجنه رایج نشده لذا بر همین اساس؛ کتابی را با عنوان «فساد الاجنه فی الحمام» منتشر کردند.

بدون هیچ دلیل خاصی تعداد اجنه در شبهای شنبه و سهشنبه و همچنین اطراف زنان باردار به طرز قابل توجهی افزایش مییابد. بعنوان مثال اگر یک زن حامله شنبه شبی گذرش به یک قبرستانی بیفتد دست کم سر و کارش با 340 جن خواهد افتاد که جا دارد به همسرش پیشنهاد داد؛ کلاهش را بالاتر بگذارد.  

 اجنه مثل ما آدمها جشنهای عروسیو مجالس ترحیمشان را مفصل و متاسفانه مختلط برگزار میکنند و حتی برای این کار تالار هم میگیرند و بالطبع؛ تالار آنها حمامهای عمومی قدیمی است و ساعات برگزاری این مراسم هم صبح زود است. شما را ارجاع میدهیم به ریشه و داستان ضربالمثل «قوز بالای قوز» با یک سرچ در گوگل. در پایان باید گفت: بعضی از جن ها با انسانها هم ازدواج می کنند که ما از باز کردن ابعاد این مسئله براحتی میگذریم!  

 یکی از مشکلات میان انس با جن این است که آنها ما را به قول امروزیها مثل اب خوردن «سین» میکنند اما ما آنها را نمیبینیم و اگر هم ببینیم، ریز میبینیم. همین نوع از ارتباط، کافیست تا رابطه ما با آنها را دچار اشکالات جدی کند! خصوصا  وقتی که قرار است این ارتباط کاملا یک طرفه و صرفا در حمام باشد!

اجنه؛ هم زاد ولد دارند و هم میمیرند؛ در مورد تولید مثل و نوع باردار شدنشان باید گفت: نحوه تولیدشان مانند انسانها توام با بیادبی و کلی اما و اگر نیست! بعبارتی آنها مثل ما انسانها یک تکثیر جنسی ساده را اینقدر دچار حواشی و استفادههای ابزاری مانند به راه انداختن صنایع پورن و سکس نمیکنند. یله؛ متاسفانه تولید مثل انسانها به گونهای است که وسیله هدف را توجیه میکند نه هدف وسیله را و بالطبع از چنین ارتباطات غیرافلاطونی؛ هر چیزی بیرون میآید الا بچه!

اما نحوه مرگ اجنه و دلائل مرگشان هنوز مشخص نیست. اما امیدواریم دلیل مرگ و میر آنها مثل انسانها، بیشتر ناشی از قتلهای عمد (اعدام ؛ قصاص؛ انتقام؛ نسل کشی؛ جنگ ؛ کشتار سیاسی؛ اختلافات خانوادگی ؛ نزاعهای خیابانی؛ سرقتهای مسلحانه؛ تعصبات ناموسی و مذهبی؛ حرص مال و مقام ؛ انواع تقلب در مواد خوراکی) و قتلهای غیرعمد(انواع خطاهای انسانی) نباشد و آنها همچون حیوانات مثل بچه آدم به مرگ طبیعی بمیرند.        

عده ای هم معتقدند جن؛ پری و؛ دیو؛ غول و دد اصلا وجود ندارند و اینها فقط مال داستانها هستند که ما آنها را واگذار میکنیم به خدا . احتمالا این افراد از جمله دانشمندان مجازی هستند که در امتحانات متافیزیک با تقلب از روح بغل دستیشان به این درجه علمی رسیده اند!      

اجنه مسبب برخی از مریضی ها یا بهتر بگوییم مرض ها هستند آنها در هر کسی دخول کنند آن فرد ملقب به «جن زده» می شود و باید با روشهایی کاملا تخصصی آنها را بیرون آورد! یکی از این روشها دعاهایی است که توسط دعا نویسان متخصص نوشته شده و بغل گوش جن زدگان گذاشته می شوند تا آن دسته از ج نهایی که به زبان عربی تسلط دارند با خواندن آنها گورشان را گم کنند. 

اما روش بیرون راندن آن دسته از جنهایی که سواد خواندن و نوشتن ندارند کمی سخت است در اینگونه مواقع شخص جن زده را به باد کتک میگیرند و تا میتوانند از خجالتش درمیآیند تا اینکه جن از داخل آن مادر مرده خارج شود! بعضی از اجنه سبب غش و ضعف می شوند در اینگونه مواقع باید با یک چاقو از جنس آهن(چون جن ها از آهن متنفرند) دور مخاطب موردنظر را شیار(خیط) کشید تا اجنه با پای خودشان بروند رد کارشان!    

جن ها داخل اکسیژن هم هستند و اصولا این نامگذاری از ترکیب اکسی جن ناشی شده است. اما بیشتر این جن ها در واکسن ها زندگی میکنند و به همین خاطر هر کس واکسن بزند جن به شکل وریدی وارد وی میشود که البته این نوع از ورود؛ مودبانه ترین حالت دخول جن به داخل انسان است!

 جنها مانند آدمها به شکل ها و شغل های مختلف دیده می شوند. حتی در میان آنها مهندس راه ساختمان هم به چشم می خورد بعنوان مثال معماری بنای معبد حضرت سلیمان کار تعدادی از آنهاست. اجنه پادشاه نیز دارند و نام پادشاه مسلمانشان کاظم شاه است.   

این دسته از خلائق فقط یک اسم ندارند و آنها دارای نامهای مختلف و مستعاری مانند: نسناس؛ از ما بهتران ؛ آل ؛ ابلیس و…. هستند! که البته «جن» راحت تر در زیان می چرخد!

برخی شان پرواز می کنند و برخی به همین زمین گرم قناعت می کنند اما چه در زمین باشند و چه در هوا با سوازندن تخم مرغ؛ پوست پیاز سر و کلهشان پیدا میشود که اصطلاح «جن بوداده »هم از همین جا ناشی می شود!  برخی دیگر از آنها با زیان خوشتری می آیند مثلا: سوت زدن؛ پرتاب سنگ و… البته همه آنها هم؛ با گفتن یک بسم الله و نشان دادن صلیبی ساده  فرار را بر قرار ترجیح می دهند! لازم به ذکر است که نوای تار و دف و نی آنها را بشدت حالی به حالی میکند!      

حال که صحبت حالی به حالی شدن شد باید گفت: جن داخل قلوب هم میشود که در این صورت صاحبدل فوق ناگهان تبدیل به یک عاشق و یا شیفته ای واله و دیوانه میگردد که صطلاحا به چنین فردی «مجنون» گفته میشود.  

 شاید برای تان این سوال پیش آمده باشد که جن ها چه می خورند؟ ( بماند اینکه چرا باید چنین سوالی برای تان پیش بیاید!) پاسخش این است: غذایشان صرفا استخوان پاک نکرده است و اصولا به همین خاطر هم هست که همه از دم لاغر مردنی اند!

این بود اسرار دره جنی ما ….

نویسنده: فرزین پورمحبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا