کد خبر : 965 شنبه 22 شهریور 1393 - 01:50:25
سرامیکی-با-قابلیت-ارتجاعی

سرامیکی با قابلیت ارتجاعی

سیناپرس: نوعی ساختار جدید بسیار ریز سرامیکی می تواند پس از تحمل فشار دوباره به حالت اول خود باز گردد. این ماده می تواند در آینده به عنوان مواد جاذب فشار در دستگاه های مختلف الکترونیکی به کار رود.

سیناپرس: با اینکه سال هاست که مواد مختلفی با ساختار ارتجاعی طراحی و ساخته می شود، اما دانشمندان برای نخستین بار توانستند سرامیکی با قابلیت این چنینی طراحی کنند.

سرامیک ها از مواد بسیار پرمصرف در صنایع مختلف هستند. سرامیک ها به گونه ای هستند که وجود هر گونه شکاف و یا حفره ریز در آنها می تواند به شکسته شدن آنها در زیر فشار بیانجامد.

به همین دلیل، گروهی از دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا به فکر طراحی شبکه ای بسیار ریز از لوله های سرامیکی بسیار باریک و با قطر تنها 5 تا 60 نانومتر افتادند. همین قطر کم سبب می شود که شکاف های جزئی نتوانند به سایر قسمت های سرامیک نفوذ کنند.

آزمایش های انجام شده بر روی شبکه های ساخته شده با لوله های سرامیکی با قطر 10 نانومتر نشان می دهد که این شبکه می تواند حتی با وجود فشردگی تا 50 درصد، باز هم تا 95 ارتفاع اولیه اش باز گردد.

با توجه به اینکه سرامیک های معمولی تنها پس از یک درصد فشردگی شکسته می شوند، دوام در برابر 50 درصد فشردگی، یک ویژگی شگفت انگیز برای آنها به شمار می رود.

وقتی به این شبکه سرامیکی نانو فشاری وارد می شود، لوله های سرامیکی آن خم می شود و سپس دوباره به حالت اولیه باز می گردد. همچنین به نظر می رسد که هیچ شکافی امکان پخش شدن در سراسر سطح این شبکه را ندارد.

با این حال وقتی پژوهشگران یک شبکه با لوله های 60 نانومتری سرامیکی ساختند، ماده حاصله عملکردی شبیه به سرامیک معمولی داشت و در زیر فشار زیاد خرد شد.

ساخت سرامیک هایی با قابلیت ارتجاعی، یکی از اهداف بزرگ علوم مواد است. شاید این نوآوری جدید راه را برای ساخت ساخت سرامیک هایی با قابلیت کشسانی بیشتر هموارتر سازد. گفتنی است این سرامیک ها می توانند کاربردهای زیادی در صنایع و به ویژه به عنوان جاذب فشار در دستگاه های الکترونیکی داشته باشند.

کلید واژه ها: سرامیک
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]