پردازش مغزی رنگ و حرکت در هنگام تماشای مسابقه فوتبال

سیناپرس: بخشی از قشر خاکستری مغز که قشر دیداری (بصری) نام دارد، وظیفه پردازش اطلاعات خام دریافتی از چشم ها و نیز سایر نواحی متصل به خود را دارد. با این حال هنوز بسیاری از جنبه های عملکرد این بخش برای دانشمندان ناپیدا بود. به تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه شیکاگو توانستند انواع خاصی از سلول های عصبی را در ناحیه lateral intraparetial بیابند. این بخش از مغز، نقشی کلیدی در مشاهده ترکیب رنگها و حرکت دارد. در واقع آنچه در حین تماشای یک مسابقه فوبتال تجربه می کنیم، به خاطر فعالیت این بخش است.

 

اطلاعات مربوط به حرکت و نیز اطلاعات مربوط به رنگ در دو مسیر مختلف از قشر دیداری مغز تفسیر می شوند. با این حال، مغز این دو را در قالب یک تصویر واحد ترکیب می کند. این که مغز چگونه قادر به انجام چنین کاری است تا همین اواخر به عنوان مساله حل نشده باقی مانده بود. با این حال پژوهش جدید توانست سازوکار مغز برای این کار را مشخص یازد.

 

در این آزمایش از چندین میمون استفاده شد. ابتدا به میمون ها تصاویر مجموعه ای از چند نقطه قرمز که به سمت بالا می رفتند یا چند نقطه زرد که به سمت پایین می آمدند نشان داده شد. سپس به این میمون ها مجموعه تصاویری شامل چندین مجموعه نقطه با رنگهای مختلف نشان داده شد که هر مجموعه رنگی به یک سمت حرکت می کرد. اگر میمون ها می توانستند تصویری که در ابتدا دیده بودند را در این تصویر تو در تو و چند رنگی تشخیص دهند و اهرمی را به پایین فشار دهند، پاداشی دریافت می کردند.

دانشمندان در حین این فعالیت میمون ها به بررسی نورون ها در ناحیه lateral intraparetial مغز آنها پرداختند. این ناحیه از مغز به نواحی مرتبط به فعالیت های بصری، حرکت و نیز فعالیت های شناختی ارتباط دارد. دانشمندان مشاهده کردند که نورون های این بخش در مواردی که میمون می توانست یک رنگ خاص و حرکت آن را تشخیص دهد به شدت فعال می شد. همچنین وقتی که میمون ها به صورت منفعلانه تصاویر را نگاه می کردند و کار خاصی انجام نمی دادند، این بخش فعالیت چندانی نداشت.

این تیم پژوهشی همچنین به این نتیجه رسید که این سلول های عصبی می توانند میزان حساسیت خود را به یک رنگ و یا جهت خاص تغییر دهند. برای نمونه وقتی که میمون توجه خود را به نقاط قرمز رنگی که به بالا می رفتند معطوف می کرد، این نورون ها به نقاط دیگری که مسیری تقریباً شبیه به حرکت به سمت بالا داشتند و نیز نقاطی که رنگی شبیه به قرمز داشتند هم واکنش می دادند. همچنین حیوان بر روی رنگ و مسیری دیگر تمرکز می کرد، همان نورون ها به سرعت تغییر نقش داده و به ترکیب و رنگ جدید واکنش می دادند.

medicaldaily :منبع

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا