کد خبر : 88008 شنبه 22 دی 1397 - 11:01:31
تشدید-رقابت-مرگبار-پرندگان-در-اثر-تغییرات-آب-و-هوایی

محققان هلندی دریافتند؛

تشدید رقابت مرگبار پرندگان در اثر تغییرات آب و هوایی

محققان هلندی دریافتند در اثر گرمایش زمین رقابت خشن و مرگبار بین گونه های مختلف پرندگان تشدید شده است.

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا،مرغان مگس خوار و چرخ ریسک های بزرگ دو گونه رقیب هستند که بر سر مکان لانه گذاری و عنکبوت ها به عنوان منبع غذایی جوجه های خود با یکدیگر رقابت دارند.
محققان با بررسی این دو گونه متوجه شدند، در برخی از سال ها تعداد زیادی از مرغان مگس خوار جان خود را از دست می دهند، اما در سال های دیگری تقریبا هیچ تلفاتی وجود ندارد. برای درک علت این امر محققان تعدادی مرغان مگس خوار بی جان یافت شده در لانه چرخ ریسک های ساکن کشور هلند را در بین سال های 2007 تا 2016 ثبت کردند. بر اساس این تحقیقات در مرگبارترین سال ها چرخ ریسک ها 10 درصد از جمعیت مرغان مگس خوار را کشتند.
تحلیل های جدید نشان می دهد تغییرات آب و هوایی این دوگونه را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار می دهد که موجب افزایش هماهنگی بین الگوهای رفتاری آن ها و در نتیجه افزایش برخوردهای بین این دو گونه می شود.
با افزایش دمای زمستان در اروپا تولید مثل چرخ ریسک ها زودتر از قبل آغاز می شود؛ در حالی که مرغان مگس خوار با این شرایط سازگار نشده اند، زیرا بیشتر طول سال خود را در آفریقا می گذارند. بدین ترتیب چرخ ریسک ها در فصل زمستان تولید مثل کرده و قلمرو وسیعی را اشغال کرده و لانه گذاری می کنند. زمانی که مرغان مگس خوار از آفریقا مهاجرت می کنند با فضای کمتر و منابع غذایی کاهش یافته مواجه می شوند. در نتیجه برخورد بین این دو گونه اجتناب ناپذیر است.
تا کنون رقابت خشن بین این دوگونه موجب کاهش دینامیک جمعیت هیچ یک از آن ها نشده است و می توان نتیجه گرفت که برخورد بین گونه ها موجب مرگ و میر نرهای اضافی در جمعیت مرغان مگس خوار می شود. با وجود این ممکن است اوضاع همیشه بر این منوال نباشد. در واقع کاهش جمعیت نرهای اضافی در سال هایی که تعداد نرهای بالغ کاهش می یابد می تواند منجر به کاهش تولید مثل و در نتیجه کاهش جمعیت مرغان مگس خوار شود.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biology منتشر شده است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]