برنامه مدیریت پایدار منابع آب حوضه ابریز ارومیه برای 3 سال اینده نهایی می شود

کد خبر : 70899 دوشنبه 13 آذر 1396 - 12:19:07

مسئول امور بین الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه ابریز دریاچه ارومیه برای سه سال آبنده تا فردا نهایی و وارد فاز اجرایی می شود.

به گزارش سیناپرس، حسین شاهباز روز دوشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه اغازین برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه ابریز دریاچه ارومیه به  ایرنا گفت: مهرماه سال گذشته تفاهمنامه ای میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه مدیریت منابع آب امضا شد.

وی افزود: با امضای این تفاهمنامه قرار شد فائو به صورت تخصصی در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه ابریز دریاچه ارومیه همکاری کند و بر این اساس از آن زمان تاکنون نشست های مشترک متعددی برگزار شد و امروز در این کارگاه نوع فعالیتی که قرار است انجام شود، ارائه می شود.
شاهباز ادامه داد: این اولین کارگاه بعد از امضای تفاهمنامه است که تیم فائو فعالیت های خود را برای تیم ایرانی ارائه و متخصصان ایرانی هم نظرات خود را مطرح خواهند کرد و در پایان به یک برنامه اجرایی و عملیاتی برای سه سال آینده خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: تیم ایرانی باید نظر خود را نسبت به روش هایی که تیم فائو ارائه می دهند بیان کنند، مثلا می توانند بگویند این روش در این بخش مناسب نیست و باید دوباره بررسی شود، بعد از اینکه نظرات جمع بندی شد در نشستی که فردا برگزار می شود برنامه سه سال اینده مشخص و وارد فاز اجرایی می شود.
وی ادامه داد: فائو برای اجرایی کردن این برنامه از متخصصان داخلی و خارجی استفاده می کند، به عنوان مثال دانشگاه تبریز به عنوان یک عضو تیم فائو در این پروژه فعالیت می کند.
وی گفت: خروجی این تفاهمنامه چهار مولفه حسابداری آب، مدیریت خشکسالی، مدیریت آبخیزداری و معیشت کشاورزان و آموزش برای هر چهار مولفه است که باید تمام آنها به صورت یکپارچه اجرا شوند.
وی تاکید کرد: تاثیر اجرای تمام این مولفه ها بر روی هم بسیار حایز اهمیت است و تمام آنها باید با دقت پایش شوند تا به صورت هماهنگ پیش روند.
شاهباز با اشاره به این که ستاد احیای دریاچه ارومیه ١٩٠ پروژه دارد، اظهار کرد: برنامه جامع مدیریت بایدار منابع آب حوضه ابریز دریاچه ارومیه یکی از پروژه های ستاد است اما به لحاظ اینکه سازمان های بین المللی درگیر می شوند و تبادل تجربه صورت می گیرد، حایز اهمیت مضاعف است.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]