کتابخوان های الکترونیکی موجب کاهش درک متن می شوند

سیناپرس: تاکنون مطالعات زیادی در مورد میزان اثربخشی خواندن و یادگیری با تجهیزات الکترونیکی به عمل آمده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل درک مطلب کمتر در هنگام خواندن با دستگاه های کتابخوان الکترونیکی، نبود رابطه لمسی فرد با کتاب است. وقتی که یک فرد می تواند صفحات کتاب را لمس کند و متوجه افزایش تعداد صفحات خوانده شده در یک سوی کتاب و کاهش تعداد صفحات ناخوانده در طرف دیگر شود، مغز وی درک بهتری از موقعیت رویداد در میان توالی رویدادهای مختلف موجود در داستان می یابد.

در حال حاضر برخی از دانشگاه های دنیا به سمت جایگزینی دستگاه های کتابخوان الکترونیکی به جای کتابهای کاغذی رفته اند. برخی مطالعات گویای آن است که کاهش بازه تمرکز حین مطالعه و اثربخشی کمتر آموزشی از پیامدهای افزایش درصد استفاده از تجهیزات الکترونیکی به جای کتابهای کاغذی است.

یکی از باورهای نادرستی که در این میان وجود دارد این است که ساختار مغزی نسل جدید برای استفاده از دستگاه های الکترونیکی آماده تر از نسلهای قدیم است و امروزه جوانان می توانند چند کار را به صورت همزمان به انجام برسانند. با این حال انبوهی از تحقیقاتی که در این زمینه به انجام می رسد نشان می دهد که نه تنها نسل جدید نمی تواند چند کار را به صورت همزمان انجام دهد، بلکه دستگاه های کتابخوان الکترونیکی تاثیری منفی بر درک متن آنها دارد.

در این مطالعه جدید، دانشمندان نروژی به بررسی 50 نفر پرداختند. این افراد به دو گروه تقسیم شدند.به گروه اول داستانی به صورت کتاب کاغذی و به گروه دوم همان داستان در یک دستگاه کتابخوان الکترونیکی داده شد. افرادی که داستان را بر روی دستگاه کتابخوان الکترونیکی خوانده بودند نمی توانستند توالی رویدادها را به درستی به خاطر آورند. جالب اینجا است که این دو گروه از نظر به یادآوری سایر جزئیات نظیر شخصیت ها، تفاوت چندانی با هم نداشتند.

به طور کلی با مطالعات انجام یافته می دانیم که خواندن کتاب از روی کتابخوان های الکترونیکی موجب کاهش درک ما از متن و نیز کوتاه مدت تر شدن بازه یادآوری مطالب خوانده شده می شود.

 

washingtonpost  :منبع   

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا