نانوذرات الماس مانع از رشد تومور شدند

محققان با استفاده از نانوذرات الماس موفق شدند مانع از مهاجرت سلول‌های تومور و رشد آن در بدن موش‌ها شوند.

به گزارش سیناپرس از تارنمای فیز، نانوذرات الماس، ذرات نانومقیاس از جنس کربن به ابعاد ۲ تا ۸ نانومتر هستند که می‌توانند به راحتی با گروه‌های شیمیایی مختلفی مانند گروه‌های کربوکسیلیک یا داروها عامل‌دار شوند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که سلول‌های تقسیم‌کننده تومور به میزان قابل توجهی نانوذرات الماس را جذب کرده و سلول‌های اپیتلیال که در مجاورت نانوذرات الماس عامل‌دار شده با گروه‌های کربوکسیلیک بودند توانایی مهاجرت در غشای سلولز قابل نفوذ را از دست می‌دهند.

راجیو ساکسنا و همکارانش بررسی کردند که آیا نانوذرات الماس ممکن است متاستاز تومور را مسدود کند، فرایندی که نیاز به مهاجرت سلولی به مناطق جدید دارد. یافته‌های آنها این موضوع را تایید کرد.

نویسندگان سلول‌های ملانوما B۱۶F۱۰ را با نانوذرات الماس دارای گروه کربوکسیلیک در محیط کشت قرار دادند و توانایی آنها در مهاجرت و حمله به غشا با منافذ ۸ میکرومتر را آزمایش کردند. نویسندگان دریافتند که نانوذرات الماس توانایی مهاجرت سلول‌های ملانوما را از بین می‌برد، در حالی که سلول‌های توموری گروه کنترل قادر به عبور از این غشا هستند.

موش‌های مبتلا به سلولهای تومور ملانوما B۱۶F۱۰ با نانوذرات الماس دارای گروه کربوکسیلیک تحت درمان قرار گرفتند. آنها متاستاز کمی در تومور را نشان دادند، در حالی که تومورها در موش‌های که به آنها نانوذرات الماس تزریق نشده بود، رشد کرده و به مناطق دیگر بدن آنها سرایت کردند.

بقای موش‌هایی که تحت درمان با نانوذرات الماس دارای گروه کربوکسیلیک نبود به‌طور قابل توجهی بهتر از موش‌های گروه کنترل بود.

نتایج این تحقیق در قالب مقاله‌ای با عنوان Sushreesangita P Behera et al, Carboxyl nanodiamonds inhibit melanoma tumor metastases by blocking cellular motility and invasivenes در مجله PNAS Nexus منتشر شده است.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا