حق بر باروري؟

سیناپرس: باروري از جمله تواناييهاي نخستين آدميان است. اين توانايي غالباً به صورت طبيعي محقق مي شود، اما در پاره اي موارد روشها و فناوريهاي جديد علمي امكان تحقق خواست توليدمثل را در اختيار زوجين نابارور قرار مي دهند.

در سالهاي اخير، از عبارت «حق بر باروري» براي اشاره به خواست زوجين براي محقق ساختن توانايي باروري سخن به ميان آمده و گاه بر تكليف حكومت در برآوردن اين حق تاكيد مي شود.

به نظر مي رسد ابهام نهفته در «حق بر باروري» مي تواند مشكلاتي جدي را در فهم ما از اين موضوع و به تبع، شيوه  مواجهه با آن در جامعه پديد آورد. در اين مقاله، ضمن ايضاح مفهوم «حق»، اين دعوي درانداخته مي شود كه «حق بر باروري» را مي توان در هر دو قالب «حق ادعا» و «حق آزادي» دريافت اما فقط فهم آن در قالب «حق آزادي» موجه و مقبول است. از اين رو، «حق بر باروري» در واقع، حق بر آزادي درخواست فرزندآوري و جستجو براي فراهم آوردن مقتضيات آن، از جمله استفاده از روشهاي درمان ناباروري، است. اين حق، همچون ديگر حق هاي آدمي، در توازن و تناسب با مصلحت عمومي قرار دارد، به گونه اي كه مي تواند در شرايطي خاص، مثلاً در شرايط جمعيتي نامناسب، مورد حمايت و تشويق يا ممانعت و تضييق حكومت قرار گيرد.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا