واجدان شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان ارشد علوم‌پزشکی معرفی می‌شوند

مهلت ارسال اسامی واجدان شرایط استفاده از آیین‌نامه استعداد درخشان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم‌پزشکی (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی در هفته جاری آغاز می‌شود.

فرصت ۶ روزه ارسال اسامی واجدان شرایط استفاده از آیین‌نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی از چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه آغاز می‌شود و دوشنبه ۲۲ خرداد ماه به پایان می‌رسد. 

پذیرش دانشجویان بر مبنای مواد و تبصره‌های آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود. بنابراین متقاضیان باید مشمول یکی از مواد این آیین‌نامه باشند.

استعداد درخشان:

۲-۱. بر اساس آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی وزارت بهداشت، دانشجوی استعداد درخشان به فردی اطلاق می‌شود که یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

الف. برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم‌تجربی با کسب رتبه مساوی و کمتر از ۵۰۰ (معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

ب. دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز در المیپادهای دانش‌آموزی شیمی،ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی، رایانه و نجوم (معرفی سازمان ملی استعدادهای درخشان)

ج. نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور در هر یک از حیطه‌های المپیاد (به شرط اینکه هر یک از اعضای برگزیده رتبه اول گروهی که متقاضی تسهیلات هستند در مرحله انفرادی حداقل ۸۰ درصد نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب کنند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارتخانه متبوع 

د. برگزیدگان حائز رتبه‌های اول تا سوم کشوری جشنوراه رازی، جشنواره‌های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم‌پزشکی) و نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه‌های مربوطه 

ه. دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت‌شده درزمینه علوم‌پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

و. دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخابات دانشجویان نمونه کشوری

ز. ۲.۵ درصد برتر پذیرفته شدگان کشوری درهر یک از آزمون‌های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیش‌کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی ودندانپزشکی (حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

ح. رتبه‌های برتر پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری؛ در آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد، در صورتی که تعداد پذیرفته‌شدگان در هر رشته تا ۲۸ نفر باشد، نفر اول کشوری، تا ۵۸ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول و دوم کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ۵۸ نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری. همچنین در آزمون‌های ورودی دکتری، در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا ۱۸ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول کشوری ،۱۱ تا ۲۸ نفر پذیرفته شده درهر رشته، نفراول و دوم کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ۲۸ نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری

ط. ۱۰ درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل ۱۷. بدیهی است واجدین شرایط این بند می‌توانند فقط از تسهیلات آموزشی پایان دوره(استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر مطابق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر و تسهیلات مربوط به گذراندن طرح مطابق بند ۵ ماده۳ «دانش آموختگان مشمول این آیین نامه (به استثنای مقاطع Ph.D و تخصصی بالینی) میتوانند با رعایت مصوبات کمیسیون موضوع مواد ۲و۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمات موضوع قانون مذکور را درسازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی یا وزارت بگذرانند مشروط بر اینکه سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند،) استفاده‌کنند. 

ی. یک‌درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (تعداد دانشجویان هر دوره باید حداقل ۵ نفر باشد)به شرط کسب معدل کل حداقل ۱۷ در آن سال تحصیلی.

تبصره: دانشجویان واجد شرایط تنها در صورتی می‌توانند از تسهیلات ادامه تحصیل (استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر) استفاده کنند که در هنگام فارغ التحصیلی جزو ۱۰ درصد برتر فارغ التحصیلان هم‌رشته با ورودی مشترک نیز باشند.

ک. دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. این دانشجویان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت معرفی می‌شوند.

۲-۲. دارا بودن معدل کل حداقل ۱۱ در پایان دوره کارشناسی و حداقل ۱۱ در پایان دوره کارشناسی ارشد و بالاتر. این موضوع شامل (۱۰ درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه “مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشد” با کسب معدل کل حداقل ۱۷) نمی‌شود.

تبصره۱ :چنانچه معدل در دوره کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم کمتر از ۱۶ ،در دوره کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب کمتر از ۱۶ ،در دوره کارشناسی ارشد و دکتری بیش از یک ترم کمتر از ۱۵ و در دوره دکتری حرفه‌ای بیش از سه ترم متوالی یا متناوب کمتر از۱۵ شود، مشمول آیین‌نامه و تسهیلاتت مربوطه نخواهند شد.

تبصره۲ :شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

۲-۳. واجدین شرایط مقرر در بندهای ۱-۲ و ۲-۲ این ماده که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت‌بدوی تخلفات آزمون‌ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی)باشند مشمول این آیین‌نامه و تسهیلات نمی‌شوند.

۲-۴. متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان در هریک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین‌نامه را در همان مقطع احراز کرده باشند.

این آیین‌نامه در ماده ۳ به تشریح تسهیلات آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.

تسهیلات آموزشی و پژوهشی:

۳-۱. دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری حرفه‌ای مجاز هستند در صورت داشتن حداقل معدل ۱۷ در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور به طور همزمان در یکی از رشته‌های کارشناسی یا MPH دانشگاه‌های کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.

تبصره۱ :دانشجو پس از ورود به رشته دوم می‌بایست واحدهای درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.

تبصره۲ :دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در دوره دکتری حرفه‌ای می‌توانند از تسهیلات MD Ph.D در حین تحصیل رشته اول استفاده کنند. ارائه این تسهیلات بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شورای‌عالی برنامه‌ریزی است.

۳-۲. دانشجوی مشمول این آیین نامه می‌تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه‌ها و تائید معاونت آموزشی دانشکده، دروس عمومی را به صورت غیرحضوری یا معرفی به استاد بگذراند. این دروس جز حد نصاب واحدهای درسی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی‌شود و کسب حداقل نمره ۱۴ به عنوان شرط قبولی لحاظ می‌شود.

تبصره: دروس معارف اسلامی مشمول این بند نمی‌شود و دانشجویان استعداد درخشان موظفند درکلاس‌های این  دروس به صورت حضوری شرکت کنند.

۳-۳. دانشجوی استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تائید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه حداکثر تا ۲۷ واحد درسی را بگذراند.

دانشگاه می‌تواند تسهیلات زیر را برای دانشجویان واجد شرایط فراهم کند:

الف. یکی از اعضای هیئت‌علمی، ترجیحاً دارای مرتبه استادیاری به بالا را به عنوان استاد مشاوردانشجو تعیین کند.

ب. به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان دارای استعداد درخشان ، اقدام به تشکیل کلاس‌های ویژه کند.

ج. – کلاس‌های آموزش زبان، مهارت‌های رایانه‌ای، مدیریت ، روش تحقیق و سایر موارد مشابه را بر اساس نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.

د. امکانات لازم را برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان در کنفرانس‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از کشور فراهم کند.

ه. نسبت به پرداخت کمک هزینه‌های لازم برای پایان‌نامه‌های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه اقدام کند.

تبصره : کمک‌هزینه مذکور از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت است.

۳-۵. دانش‌آموختگان مشمول این آیین نامه(به استثنای مقاطع Ph.D و تخصصی بالینی) می‌توانند با رعایت مصوبات کمیسیون موضوع مواد ۲و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمات موضوع قانون مذکور را درسازمان‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی یا وزارت بگذرانند مشروط بر اینکه سازمان‌های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.

تسهیلات رفاهی:

دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطای وام، کمک‌هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب و تسهیلات استفاده از کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، رایانه، اینترنت و امکانات زیارتی، تفریحی، ورزشی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان به عمل آورد.

بر اساس ماده ۵ این آیین‌نامه، هزینه‌های مالی و اعتباری برنامه‌های ویژه آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دارای استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و سایر منابع دانشگاه تامین می‌شود.

تبصره: مبنای تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها، نتایج ارزشیابی به عمل آمده از برنامه‌ها و عملکرد آنها و متناسب با تعداد دانشجویان دارای استعداد درخشان هر دانشگاه است.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا