مدل پایش ستادهای توسعه فناوری معاونت تدوین می‌شود

کد خبر : 45694 یکشنبه 24 مرداد 1395 - 12:39:25

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی، گفت: مدل پایش توسعه فناوری برای ستادهای ۱۵ گانه معاونت علمی در حال تدوین است.

امید توکلی بیان کرد: سامانه مربوطه بر مبنای شاخص های توسعه فناوری و  اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در حال تهیه و تدوین است.به گفته وی، در طراحی و تدوین این سامانه، از شاخص های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی استفاده شده و با اجرای این طرح امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و آسان تر طرح های توسعه فناوری تحقق می یابد و مدیران بینش و دید کامل تری نسبت به روند اجرای طرح ها پیدا می کنند.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی خاطرنشان کرد: ستادها به منظور تحقق اهداف، راهبرد ها و اقدامات ملی اشاره شده در سند، نیازمند پایش و ارزیابی از عملکرد نهادهای حقوقی مرتبط هستند و در واقع بدون پایش و ارزیابی، بررسی عملکرد ستاد و دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای سند عملا غیر ممکن است و به دنبال آن سیاست های اتخاذی به صورت مبهم صورت می ‏گیرد.

وی اظهار کرد: در واقع  جمع‏ آوری اطلاعات در کشور در حوزه فناوری بدون طراحی گلوگاه‏های اطلاعاتی ممکن نیست.توکلی گفت: با اجرای این طرح، ابزار خوبی برای تشخیص میزان دستیابی به اهداف نیز فراهم می شود و سعی شده تا با بهره گیری از تیمی مرکب از خبرگان دانشگاهی و صنعتی مدلی مناسب جهت پایش طرح مذکور طراحی شود.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی افزود: این مدل با همکاری معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی و ستادهای توسعه فناوری در حال تدوین است.

وی افزود: مراحل انجام طرح شامل مطالعه و بررسی ادبیات نظری موجود، مطالعات تطبیقی و اسناد بالادستی، طراحی مدل استخراج شاخص های توسعه فناوری از اسناد موجود، طراحی مدل پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و تطبیق مدل پایش بر اساس اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی اسناد موجود می شود.

توکلی با اشاره به دیگر مراحل این طرح، اظهار کرد: طراحی گلوگاه های اطلاعاتی به منظور ارائه شفاف، مداوم و صحیح اطلاعات در دستگاه های مختلف مرتبط، طراحی منافع و انگیزش برای تحقق اهداف اسناد موجود ما بین دستگاه های اجرایی و ستادها، ایجاد سامانه یکپارچه پایش بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده، پایش عملکرد دستگاه های اجرایی و ستادها در توسعه فناوری ها به صورت ماهانه، سه ماهه و سالیانه بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده و ایجاد امکان گزارش گیری ماهیانه، سه ماهه و سالیانه دیگر مراحل طراحی شده برای اجرای این طرح است.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]