جنگل​کاري به گرمايش جهاني دامن مي​زند

سیناپرس: تغيير کاربري زمين​ها و تاثير متقابل آن بر سيستم هاي آب​و​هوايي يکي از مهمترين مطالب مطرح شده در نشست آتي هيات بين دولتي بررسي تغييرات اقليمي يا IPCC است که سناريو​هاي آينده آب​وهوايي بر مبناي آن تدوين خواهند شد.

تحقيق جديد انجام شده به رهبري تي ديويس بارنارد نشان دهنده تاثيرات بسيار زياد  تغييرات کربني و غير کربني تغيير کاربري زمين​ها بر آب و هواي زمين است. تيم تحقيقاتي از سيستم مدل زمين  استفاده کرده است که توسط IPCC و با توجه به سناريو​هاي اب هوايي به دست آمده از برنامه نمايشگر اثرات جمعي گاز​هاي گلخانه اي يا RCPs به دست آمده.

نمايشگر اثرات جمعي برنامه​اي است که سناريو​هاي مختلف آب​و​هوايي را به توجه به ميزان توليد گاز​هاي چها​رگانه گلخانه​اي پيش بيني مي​کند. اين تحقيق که نشريه  «برگ​هايي از تحقيقات محيط زيست» به چاپ رسيده براي اولين بار تاثيرات جنگل زدايي و جنگل کاري را به صورت توامان در چهارچوب برنامه نمايشگر اثرات جمعي برسي کرده است.

يافته​هاي آنها نشان مي ده در يکي از اين سناريو​ها که براي ميان مدت تدوين شده و به RCPs4.5 مشهور است جنگل کاري باعث گرم شدن بيشتر زمين مي​شود. دليل اين مسئله هم کاهش بازتاب زمين بر اثر جنگل کاري و تجمع گرما و ايجاد گرمايش محلي است. اين تحقيق توصيه مي کند که حفظ وضعيت فعلي کاربري زمين ها، ايجاد زمينه براي کاهش توليد گاز هاي گلخانه​اي و ايجاد زمينه تاثير گذاري مکانيسم هاي طبيعي بهترين راه حل مقابله با تغييرات اقليمي است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا