جنگل​کاري به گرمايش جهاني دامن مي​زند

سیناپرس: تغيير کاربري زمين​ها و تاثير متقابل آن بر سيستم هاي آب​و​هوايي يکي از مهمترين مطالب مطرح شده در نشست آتي هيات بين دولتي بررسي تغييرات اقليمي يا IPCC است که سناريو​هاي آينده آب​وهوايي بر مبناي آن تدوين خواهند شد.

تحقيق جديد انجام شده به رهبري تي ديويس بارنارد نشان دهنده تاثيرات بسيار زياد  تغييرات کربني و غير کربني تغيير کاربري زمين​ها بر آب و هواي زمين است. تيم تحقيقاتي از سيستم مدل زمين  استفاده کرده است که توسط IPCC و با توجه به سناريو​هاي اب هوايي به دست آمده از برنامه نمايشگر اثرات جمعي گاز​هاي گلخانه اي يا RCPs به دست آمده.

نمايشگر اثرات جمعي برنامه​اي است که سناريو​هاي مختلف آب​و​هوايي را به توجه به ميزان توليد گاز​هاي چها​رگانه گلخانه​اي پيش بيني مي​کند. اين تحقيق که نشريه  «برگ​هايي از تحقيقات محيط زيست» به چاپ رسيده براي اولين بار تاثيرات جنگل زدايي و جنگل کاري را به صورت توامان در چهارچوب برنامه نمايشگر اثرات جمعي برسي کرده است.

يافته​هاي آنها نشان مي ده در يکي از اين سناريو​ها که براي ميان مدت تدوين شده و به RCPs4.5 مشهور است جنگل کاري باعث گرم شدن بيشتر زمين مي​شود. دليل اين مسئله هم کاهش بازتاب زمين بر اثر جنگل کاري و تجمع گرما و ايجاد گرمايش محلي است. اين تحقيق توصيه مي کند که حفظ وضعيت فعلي کاربري زمين ها، ايجاد زمينه براي کاهش توليد گاز هاي گلخانه​اي و ايجاد زمينه تاثير گذاري مکانيسم هاي طبيعي بهترين راه حل مقابله با تغييرات اقليمي است.

منبع

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا