تاريخ همان هويت است

سیناپرس:  نخستين سخنران اين نشست دكتر سيد ابوالفضل رضوي به عنوان سخنران با اشاره به تعريف تاريخ نگاري و پيشينه جهاني آن گفت: تاريخ، سنجش كنش هاي جمعي انسان در گذشته نسبت به كنش هاي جمعي انسان در حال است.

وي، بروز بنيادگرايي و سلفي گري در جهان اسلام را نشانه اي از بحران هويت دانست و افزود: برداشت هاي نادرستي از تاريخ در جامعه وجود دارد، برخي تاريخ را با داستان و قصه گويي و … اشتباه مي گيرند، درحالي كه كاربرد و گستره تاريخ بسيار وسيع است.

اين استاد دانشگاه به سه كاربرد مطالعات تاريخي اينگونه اشاره كرد: 1- دانش تاريخ پاسخگوي دغدغه هاي فردي است. 2- دانش تاريخ پاسخگوي دغدغه هاي آكادميك است (اين پاسخگويي در بستري روش مند انجام مي شود) 3- تاريخ پاسخگوي دغدغه هاي اجتماعي است. مولف كتاب فلسفه انتقادي تاريخ با تاكيد بر اين موضوع كه تاريخ پل گذار هويت براي آيندگان است، تاريخ را همان هويت خواند و خاطرنشان كرد: تاريخ نگاري سير تحول هويتي هر ملتي از جمله ملت ماست و تاريخ شناس با دانش، بينش و روش خود راه را به آيندگان نشان مي دهد. سخنران ديگر نشست دكتر رضا بيگدلو بود كه در ابتدا به تاريخ نگاري در ايران پرداخت و گفت:‌ هويت از مفاهيم پيچيده در علوم انساني و اجتماعي است، هويت در واقع فرايند معناسازي بر اساس مجموعه اي است از وي‍ژگي هاي فرهنگي كه بر معناهاي ديگر اولويت دارند و داراي سطوح مختلف هستند.

وي با تاكيد بر هويت فردي و اجتماعي به وجوه تمايز هويتي افراد و جوامع اشاره كرد و درباره مرزبندي هاي بين المللي افزود: با ظهور ناسيوناليسم در سده هاي اخير مرزها به هم ريخته شد و مرزبندي دوباره اي شكل گرفت. بيگدلو با اشاره به انديشه هاي ناسيوناليسم در ايران، تصريح كرد: در اين دوره اولين تاريخ نگاري هويت محور انجام شد و با توجه به سه شاخصه موضوع، روش و هدف تاريخ نگاري متحول شد. اين استاد دانشگاه ناجا، با پرداختن به هويت ملي و خاطره جمعي تصريح كرد: هويت ملي ناشي از انباشت تاريخي است، انسان در هر مرحله به بازتعريفي از زندگي خود مي پردازد. وي در پايان به اين نكته اشاره كرد كه در نگارش كتاب هاي تاريخ بايد هويت را مدنظر داشت. در ادامه نشست دكتر علي محمد طرفداري، ناقد اين نشست با طرح اين پرسش كه هويت ها داراي چه مولفه هايي است گفت: با نگاهي به هويت، در مي يابيم كه تاريخ نقش كليدي و محوري در ايجاد هويت بر عهده دارد. استاد دانشگاه علوم و تحقيقات نگاه انسان ها به تاريخ را برآيند يك پيشينه تاريخي دانست و اظهار داشت: با دردست گرفتن تاريخ مي توان به هويت شكل داد، بسياري از مواقع شاهد آن هستيم كه تعارضات اجتماعي ناشي از نوع روايت تاريخي است.

طرفداري در پايان با اشاره به دغدغه موجود در استفاده از تركيب «اسلامي- ايراني» يا «ايراني- اسلامي» و منازعات بر سر نام خليج فارس، تاكيد كرد: تاريخ اهميت ويژه اي در هويت بخشي به يك ملت دارد. در انتهاي نشست سخنرانان به پرسش هاي چالش برانگيز حاضران پاسخ دادند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا