آينده پژوهي از منظر قرآن و روايات اسلامي دستورالعملي جامع براي آينده جهان

سیناپرس: پيش بيني آينده يكي ازدغدغه هاي هميشگي بشر بوده است . امروزه با پيشرفت دانش تركيب علوم گوناگون اين امكان را به بشرداده كه با استفاده ازدانش مسيرزندگي آينده را طراحي كند .

 

شريعت مقدس اسلام با بهره مندي ازمنابع غني كلام وحي مي تواند شيوه ها و منابع آينده پژوهي را غنابخشد و دانشمندان مسلمان باتامل درموضوعات مرتبط با آينده پژوهي مانند زندگي جاودان اخروي عصرظهور قضا و قدر پيش بيني هاي بيان شده درروايات ديني فصل جديدي دراين دانش ايجادكرده اند .

آينده پژوهي دانش و معرفت شكل بخشيدن به آينده به گونه اي آگاهانه فعالانه و پيش دستانه است .همان دانش و معرفت سترگي كه مي تواند بذر روياها آرزوها و آرمانهاي غيب و اصيل يك فرد سازمان يا ملت را بارور كند. تبيين آينده انسان درامتدادزندگي جاودان اخروي ازتفاوت هاي اساسي بين آينده پژوهي اسلامي با آينده پژوهي هاي متداول است .تبيين تفاوت هاي آينده پژوهي طراحي شده به وسيله بشر با آينده قطعي و وعده داده شده عصرظهور ازمهمترين تلاشهاي علمي دانشمندان اين حوزه است تعميق فكرآينده پژوهي نيازمند تبيين رابطه با موضوع قضاوقدرالهي است.

ازاين روي دراين مقاله سعي شده ضمن توجه به اهميت مساله آينده پژوهي ابعادمختلف اين مساله تبيين و تشريح گرديده و درادامه موضوع فوق ازمنظر قرآن و روايات اسلامي بررسي گرديده و درپايان نيز به راهكاري جامع و اصولي دراين خصوص اشاره شده است.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا