تفاهم نامه زاگرس مرکزی به امضا رسید

کد خبر : 30646 دوشنبه 26 بهمن 1394 - 17:11:32

تفاهم نامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی میان وزارت کشور، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد.

 با توجه به اهمیت حفاظت از زاگرس مرکزی و لزوم تقویت همکاری های مشترک برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس با استفاده از ظرفیت های بین المللی و استانداری های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و فارس تهیه شد.
این برنامه به گونه ای تدوین شده که نتایج موفق و قابل اعتنای آن را می توان به تمام استان های زاگرس تعمیم داد و از شروع برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. 
در همین راستا تفاهم نامه ای میان استانداران استان های اصفهان، فارس، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، معاون عمران، توسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد. 
*** چشم انداز و اهداف برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس
در زمان چشم انداز، منطقه زاگرس مرکزی از توسعه پایدار و متوازن برخوردار و احساس مسئولیت در جوامع محلی و بهره بردار افزایش یافته و ساختار و عملکرد اکوسیستم کوهستان زاگرس برای نسل های آینده در قالب اهداف راهبردی اجرایی می شود.
برای انتقال از برنامه کوتاه مدت پایلوت به برنامه دائمی و بلند مدت، در چهار استان زاگرس مرکزی، اقداماتی توسط وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری های چهارگانه و سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود که به شرح زیر است:
به موجب این تفاهم نامه کمیته ملی مدیریت کوهستان زاگرس (ذیل کمیته ملی توسعه پایدار) تشکیل می شود.
*** وزارت کشور
از ایجاد و فعالسازی کمیته ملی مدیریت کوهستان زاگرس حمایت کرده و زمینه همکاری و هماهنگی بین بخش های اصلی ذیربط را در راستای جذب حمایت های مالی و اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی، ایجاد کند.
*** سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به استناد بند (الف) ماده(191) قانون برنامه پنجم موضوع تدوین برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس، نسبت به بررسی و تامین اعتبارات برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی به تفکیک سال های برنامه و متناسب سازی و منطقی سازی ساختار اداری و استقرار نظام مدیریت بین بخشی حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی و جهت دهی اعتبارات قانون برنامه پیشنهادی از سوی نهادهای ذی مدخل در توسعه منطقه مزبور با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت تاسیس و فعالسازی دبیرخانه اجرایی ملی و دبیرخانه اجرایی استانی را در استان های چهارگانه، بر عهده خواهد داشت.
*** استانداری ها 
افزایش نقش تسهیل گری و اثر بخشی برای کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان با مسئولیت کمیته مدیریت استانی کوهستان زاگرس مرکزی و با ایجاد دبیرخانه اجرائی مدیریت پایدار کوهستان زاگرس در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
عمال مشوق های لازم برای بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و کارآفرینان در فرایند برنامه ریزی های مرتبط با استفاده بهینه از منابع طبیعی.
جلب مشارکت نهادهای تابعه استانی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان امور عشایری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در راستای تقویت و تسهیل تخصیص منابع و اعتبارات و اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی.
تشکیل و فعالسازی کمیته های مدیریت مناطق آبخیز مدیریتی و همکاری جهت تخصیص منابع و اعتبارات جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در مناطق ده گانه آبخیز مدیریتی.
*** سازمان حفاظت محیط زیست 
تقویت نقش نهادهای تابعه استانی، در راستای مدیریت یکپارچه کوهستان زاگرس و معرفی پروژه و فعالیت های موثر در حفاظت از تنوع زیستی اقدام کند و در این راستا با وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نهادهای تابعه استانی آنها، همکاری و هماهنگی مستمر داشته باشد.
*** منابع مالی و اجرای تفاهم نامه
تامین و تخصیص بودجه برای اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی از محل سهم اعتباری هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط ، هرساله در بودجه های سنواتی دستگاه ها و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و یا استانی پیش بینی می شود و به دلیل حوزه عملکرد آن در استان های زاگرس مرکزی، با استفاده از ساز و کار تفویض اختیار توسط استان های مربوطه از طریق مبادله موافقت نامه اجرا می شوند.
*** نظارت
نظارت بر حسن اجرای این برنامه توسط کمیته ملی توسعه پایدار به ریاست معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است که هر 6 ماه یکبار نتایج اقدامات را به دبیرخانه شورایعالی حفاظت محیط زیست و استانداران ارائه می دهد.
به گزارش ایرنا،این تفاهم نامه در 10 نسخه و به انضمام برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی که جزء لاینفک این تفاهم نامه است، تهیه و تنظیم شده است، این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت پنج سال اعتبار داشته و پس از آن نیز تا زمان اعلام کتبی هر یک از طرفین، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]