مرندی: بسیاری از درمان ها در کشور با مسائل اعتقادی ما همخوانی ندارد

کد خبر : 2822 پنج شنبه 07 اسفند 1393 - 07:38:32

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه بسیاری از درمان ها در کشور با مسائل اعتقادی ما همخوانی ندارد، گفت: باید صاحب نظران دلسوزانه در خصوص اخلاق بالینی کار کنند و مسایل درمانی را با توجه به مسایل اخلاقی کشور پیاده نمایند.

به گزارش ایرانا، دکترسید علیرضا مرندی در سمینار چالش های اخلاق بالینی در فرهنگستان علوم پزشکی افزود: سرازین که هم برای مادر و نوزاد عوارض دارد با اخلاق اسلامی ما همخوانی ندارد. هدف پزشکی ارتقای سلامت جامعه است، بنابر دروس اخلاق پزشکی نباید حاشیه ها آنقدر بزرگ شود که اصل سلامت فراموش شود.

وی بیان کرد: اکنون این تخلف از سوی متخصصان زنان در کشور انجام می شود و با کدهای غربی موجود نیز جور در می آید، ولی اخلاق اسلامی در پزشکی نیست.

مرندی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند دین و اخلاق دینی، روح دانش و از جمله دانش پزشکی است، افزود: پزشکان نباید درآمد زایی را مبنای درس خواندن خود قرار دهند، بلکه باید اخلاق و رسالت عظیمی را که خداوند بر عهده آنها قرار داده است سرلوحه عملکرد خود قرار دهند.

وی گفت: سلامت مفهوم عام است و تنها درمان نیست؛ پیشگیری نیز در مفهوم سلامت قرار دارد و باید اخلاق در خصوص تمام مردم جامعه و در سطح عام از سوی پزشکان اجرا شود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: پدیده هایی نظیر اخذ رشوه، داروهای غیرضرور و ... توجیه پذیر نیست، حتی اگر بیمار تحت پوشش بیمه باشد و تمام هزینه های درمانی را از بیمه دریافت کند، قابل توجیه نیست. چون همه این اموال متعلق به مردم است و ما اگر نتوانیم دلایل اعمال خود را بین خود و خدای خود توجیه کنیم با اخلاق پزشکی اسلامی فاصله بسیاری داریم.

وی با تاکید بر اینکه فقط محاسبات مادی مهم نیست، اظهارکرد: کم فروشی در تشخیص و درمان، عدم توضیح لازم در خصوص عوارض داروها، تداخل مصرف و نحوه استفاده از آنها از دیگر مواردی است که در این حوزه رخ می دهد، و این موارد با اخلاق بالینی جور در نمی آید.

سمینار چالش های اخلاق بالینی ایران از امروز به مدت دو روز در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]