جايگاه زغال سنگ در سبد انرژي جهان

سیناپرس: سهم كنوني زغال سنگ در توليد برق جهان بيش از 40 درصد است اما به نظر مي رسد اين سهم در سالهاي آينده كاهش يابد در حاليكه ميزان مصرف واقعي زغال سنگ خلاف اين امر را نشان مي دهد و به عبارت ديگر مصرف رو به افزايش است.

 ميزان مصرف زغالسنگ در سال گذشته ميلادي 3 درصد رشد داشت و گرچه اين ميزان رشد از ميزان رشد 7/3 درصدي مصرف آن طي ده سال گذشته (2003) كمتر بوده است، با وجود اين، زغال سنگ همچنان به عنوان سوخت فسيلي پر مصرف در جهان به شمار مي رود.

 با اينكه اكثر كشورهاي اروپايي و توسعه يافته به دنبال جايگزيني آن با منابع تجديدپذير براي توليد انرژي هستند اما كاهش مصرف زغال سنگ در اقتصادهاي در حال توسعه بعيد به نظر مي رسد. كشورهاي آسيايي از جمله چين داراي بیشترين ذخاير زغال سنگ هستند و در عين حال بزرگترين مصرف كنندة زغالسنگ جهان نيز به شمار مي روند. بررسي آمار 20 سالة ذخاير جهاني زغال سنگ نشان مي دهد كه در بازه زماني 1993-2011، در حدود 14 درصد كاهش يافته است اما توليد آن در همين بازه زماني بيش از 68 درصد افزايش يافته است.

 مقايسة آمار سال 2010 نشان مي دهد، ذخاير اثبات شده زغال سنگ يك درصد و توليد آن 16 درصد افزايش يافته است. آينده اين منبع انرژي فسيلي به پيشرفت و توسعه فناوريهاي توليد پاك و كاهش عوامل مخاطره برانگيز زيست محيطي و كاهش گازهاي گلخانه اي بستگي دارد.

امروزه فناوري ذخيره سازي و حفظ كربن (CCS/CCUS)تنها فناوري در مقياس بزرگ است كه اثر قابل توجهي در كاهش توليد گازهاي گلخانه اي خواهد داشت اما اين فناوري عمدتاً به خاطر پرهزينه بودن و بازدهي اندك همچنان در مرحلة آزمايشي قرار دارد. در واقع CCS تنها روشي است كه بواسطه آن ضمن به توازن رسيدن دي اكسيدكربن هوا ، حامي اقتصاد رو به توسعه، سلامت انسان و ملزومات منابع طبيعي مي شود. زغال سنگ به دليل دسترسي گسترده، ايمني، قابل اتكا بودن و هزينه هاي نسبتاً اندك بسيار مورد توجه قراردارد. نكتة چالش برانگيز در جهان اين است كه بيش از 1/2 ميليارد نفر در دنيا به خدمات انرژي مدرن دسترسي ندارند. دسترسي به انرژي از پيش شرطهاي ورود به زندگي مدرن است و نقش كليدي در كاهش فقر در جهان دارد. منابع زغال سنگ در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد و گزارشها حاكي از آن است كه بسياري از كشورها براي رفع مشكلات در توليد برق به ويژه در آسيا و جنوب آفريقا به دليل سهولت دسترسي به زغال سنگ از اين منبع در توليد برق استفاده مي كنند. لذا زغا لسنگ نقش اساسي در برق رساني و رشد اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه ايفا مي كند. در جدول پنج كشور برتر داراي ذخاير عظيم زغال سنگ و ميزان توليد آنها در بازه زماني 1993-2011 نشان داده شده است.

 

پنج كشور برتر داراي ذخاير زغالسنگ در جهان طي سالهاي 1993-2011

كشور

منابع (ميليون تن)

توليد (ميليون تن)

1993

2011

1993

2011

ايالات متحده آمريكا

روسيه

چين

استراليا

هند

168391

168700

10150

63658

48963

237295

157010

114500

76400

60600

858

304

1150

224

263

1092

327

3384

398

516

ساير كشورهاي جهان

501748

245725

1675

1805

كل جهان

1031610

891530

4474

7520

 

منبع: شوراي انرژي جهاني 2013

 

بر اساس آمار بي پي 2014، ميزان كل ذخاير اثبات شدة زغال سنگ تا پايان سال 2013، برابر با 891531 ميليون تن و سهم ذخيره به توليد آن 113 درصد اعلام شده و ميزان ذخاير اثبات شده زغال سنگ در خاورميانه تا پايان سال گذشته ميلادي 1122 ميليون تن گزارش شده است.

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا