برنامه ريزي روستايي، راهكاري مناسب در حفاظت از محيط زيست

سیناپرس: آگاهي نسبت به نيازهاي اكولوژيكي هرگونه گياهي مي تواند در حفظ رويشگاه و جلوگيري از انقراض آن موثر باشد .

گونه Astragalus fridae Rech. f. از جنس گون ، بومي و انحصاري ايران است كه رويشگاه آن اقليم بياباني با خاكي غني از گچ مي باشد .

تاكنون حضور اين گونه تنها در منطقه افتر استان سمنان گزارش گرديده است . براساس طبقه بندي اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و براساس گزارشات سازمان محيط زيست كشور گونه گون گچي در ليست گياهان در معرض خطر انقراض قرار دارد. "برنامه ريزي روستايي، راهكاري مناسب در حفاظت از محيط زيست" عنوان مقاله ای است که در این زمینه انجام شده و در قالب مقاله ای در سومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران با محوريت محيط زيست -1393-ارائه شده است.

هدف از اين تحقيق شناخت نيازهاي اين گياه به منظور جلويگري از در آستانه خطر انقراض گرفتن آن مي باشد. تا بتوان با الهام گرفتن و بررسي خواسته هاي اكولوژيكي اين گونه گياهي ، نسبت به تكثير آن و همچنين جلوگيري از انقراض اين گياه اقدام نمود.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا