چالش ها و فرصت هاي ارزيابي فناوري سلامت در کشور

سیناپرس: هدف اين مطالعه نشان دادن چالش ها و فرصت هاي برجسته واصلي مربوط به ارزيابي فناوري سلامت هست كه اكثر كشورها در طول راه اندازي و توسعه نظام هاي ارزيابي فناوري سلامت اتخاذ تصميمات مناسب براي سياست گذاري، با آن روبرو شده اند. در مطالعه حاضر، به بررسي متون در حوزه ارزيابي فناوري سلامت و سياست گذاري سلامت پرداخته شده است.
تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي و در قالب يك مطالعه مروري است. داده ها به صورت كتابخانه اي است. جستجو در بين مقالات انگليسي زبان انجام شده است و مطالعات از سال 1980 تا 2014 جستجو شده اند.

تاثير ارزيابي فناوري سلامت در سطوح بالا به كيفيت و شفافيت ارزيابي و فرآيند تصميم گيري و همچنين به پويايي سازماني، فرهنگي و سياسي در سطح گسترده تري از دستگاه هاي مراقبت سلامت در سطوح ملي بستگي دارد. همان طور كه دستگاه هاي سلامت بسياري از كشورها به طور فزاينده اي به سمت سياست هاي پاسخگو، قابل اندازه گيري، شفاف و مبتني بر شواهد پيش مي روند، چالش هاي ارزيابي فناوري سلامت بايد هم زمان در جهت دستيابي به اهداف نظام سلامت و حمايت از اين خدمات كه بيشترين ارزش پولي و تاثير بر پيامدهاي سلامت رادارند، موردتوجه قرار گيرند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد  ارزيابي فناوري سلامت فرصت هاي زيادي در جهت حمايت از دولت و ساير ذي نفعان ارائه مي دهد. نقش ارزيابي فناوري سلامت در تصميم گيري به طور قابل توجهي رشد يافته است. بنابراين كشورها بايد درصدد برجسته كردن نقاط قوت دستگاه هاي ارزيابي فناوري سلامت باشند، تا راه حل هاي پيشرو براي رسيدگي به چالش هاي برجسته نمايند و سرمايه گذاري درزمينهٔ ارزيابي فناوري سلامت را تقويت كنند

برای مشاهده متن کامل این مقاله و دیگر مقالات منتشر شده در جدیدترین شماره از فصلنامه مديريت سلامت-پائیز 1393-اینجا را ببینید.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا