هماهنگ سازی ساعت بدن با زمان ورزش به منظور عملکرد بهینه

سیناپرس: انسانها از نظر زمان خواب و بیداری با هم متفاوت هستند. برخی افراد سحر خیز بوده و برخی دیگر نیز شب زنده دارند و البته بسیاری از افراد نیز در میانه این دو سر طیف قرار دارند. زمان خواب و بیداری هر فرد، ساعت بیولوژیکی بدنش را تنظیم خواهد کرد.

مطالعه جدیدی که در مورد رابطه بین ساعت زیستی بدن با عملکرد جسمی ورزشکاران به انجام رسید نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین دو وجود دارد. برای نمونه عملکرد ورزشکاران سحرخیز در هنگام ظهر به اوج می رسد، در حالی که عملکرد افراد شب زنده دار در حدود ساعت 7 عصر به بیشینه مقدارش نزدیک می شود.

مطالعات پیشین نشان داده بود که انسان ها در حدود عصر و غروب، عملکرد بهتری در دویدن دارند. اما در این مطالعه جدید که در دانشگاه بیرمنگام به انجام رسیده مشخص شده است که این عملکرد می تواند تحت تاثیر چرخه خواب و بیداری فرد قرار داشته باشد.

در این مطالعه، از 20 بازیکن هاکی در طی چند هفته و در زمان های مختلف در هر روز، آزمون عملکرد جسمی به عمل آمد. البته توضیحی در مورد دلیل این مطالعه نیز به آنها داده نشد. بررسی نتایج به دست آمده نشان می داد که عملکرد افراد در زمانهای مختلف در طول روز به شدت متغیر بود. سپس این داده ها با ساعت زیستی این افراد (که از پرسش نامه های داده شده به آنها استخراج شد) مقایسه و مشخص شد که رابطه مستقیمی بین زمان عملکرد بهینه و ساعات خواب و بیداری وجود دارد.

در این میان، بیشترین تغییرات به گروه شب زنده داران تعلق داشت. عملکرد این افراد در ساعت 7 صبح حدود 26 درصد بدتر از ساعت 7 عصر بود. میزان این نوسان برای گروه سحرخیز کمتر بود و چیزی بین 7.5 تا 10 درصد بود.

با توجه به اینکه حتی درصدی بسیار جزئی از افت عملکرد می تواند سبب افزایش یا کاهش احتمال برد یک تیم در یک رقابت ورزشی شود، این یافته می تواند بسیار ارزشمند باشد. در واقع بازیکنان ورزشی می توانند با تغییر زمان خواب و بیداری، این روند را تا حدی تغییر دهند.

نتایج این پژوهش در ژورنال Cell منتشر شده است.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا