نام پارکرئیس پارکسایت
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقیدکتر سعید جعفری رادhttps://eastp.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دکتر جواد نوری نیا

https://wastp.ir
پارک علم و فناوری اردبیل

یوسف عباسپور گیلانده

https://ardstp.ir
پارک علم و فناوری البرزمهدی عباسیhttps://alborzstp.ir
پارک علم و فناوری ایرانیانحسین جلیلیhttps://itechpark.ir
پارک علم و فناوری ایلاممحمدرضا ولی زادهhttp://www.ilam-stp.ir
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاریاسماعیل پیر علی خیر آبادیhttps://chbstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان جنوبیمحمدحسن مجيدیhttp://skstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان رضویمسعود ميرزاییhttps://www.kstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان شمالیمحمدرضا قربانیhttp://nkstp.ir
پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)رحمن دشتیhttps://pgstp.ir
پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)محمدشریف رنجبرhttps://pgbp.ir
پارک علم و فناوری خوزستاندکتر محمد راضی جلالیhttps://khstp.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامیبهروز بادکوhttps://park.iau.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرسحسين نادری منشhttps://mstpark.com
پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانعلی اسدیhttps://utstpark.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)محمد رضا محمد خانیhttps://www.ihu.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاهمحمد نبی احمدیhttps://razi.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنانداود مداحhttps://sustp.semnan.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتیفریبرز مسعودیhttps://park.sbu.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفبهنام طالبیhttps://techpark.sharif.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانفرشید کی نیاhttp://kermanstp.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعتمجید اسماعیل زادهhttps://inc.iust.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجانسيد احسان ندایی اسکوییhttps://technopark.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهدرضا لطفیhttps://stp.um.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه کاشانعليرضا فرجیhttps://stp.kashanu.ac.ir
پارک علم و فناوری زنجانعباسعلی زمانیhttps://zstp.ir
پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانحسن زمانيانhttps://irost.org/stp
پارک علم و فناوری سلامت ایرانحسين کيوانیhttps://oldstp.iums.ac.ir
پارک علم و فناوری سمناندکتر نظریhttps://www.sstp.ir
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستانمحمد نبی شهیکی تاشhttp://sbstp.ir
پارک علم و فناوری شیخ بهائی اصفهانحميد مهدویhttps://www.istt.ir
پارک علم و فناوری فارسامين رضا ذوالقدرhttps://www.fstp.ir
پارک علم و فناوری قزوینجعفر احمدیhttps://qstp.ir
پارک علم و فناوری قمخیر الله رهسپار فردhttps://qomstp.ir
پارک علم و فناوری کردستانبابک سوریhttps://www.stpok.ir
پارک علم و فناوری کرمانفرشيد کی نياhttp://kermanstp.ir
پارک علم و فناوری کرمانشاهسيامک آزادیhttps://kti.ir
پارک علم و فناوری کشاورزیالهام ایمانیانhttps://astnp.areeo.ac.ir
پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمدمحسن فرزینhttps://kbstp.ir
پارک علم و فناوری گلستانحامد پاکنژادhttps://www.gstpark.ir
پارک علم و فناوری گیلانعبدالله حاتم زادهhttps://www.gstp.ir
پارک علم و فناوری لرستانطاهری گراوندhttp://lstp.ir
پارک علم و فناوری مازندرانقربانعلی نعمت زادهhttps://mstp.ir
پارک علم و فناوری مرکزیمحمدعلی داستانhttps://www.astp.ir
پارک علم و فناوری هرمزگانعليرضا نصيریhttps://hmstp.ir
پارک علم و فناوری همدانمجيد کزازیhttps://hstp.ir
پارک علم و فناوری یزدسيد حبيب الله ميرغفوریhttps://ystp.ac.ir
پارک علم وفناوری پردیسمهدی صفارنياhttps://techpark.ir
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطاتاکبر قنبرپور(سرپرست)https://ict-park.ir
پارک فناوری نیرومجید عمیدپورhttps://www.nri.ac.ir
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگیمحمدحسين ایمانی خوشخوhttps://iccip.ir
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفتمحمداسماعيل کفایتیhttps://petropark.ir
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانقاسم مصلحیhttps://www.istt.ir