سفلیس، مرده زایی، زایمان زود رس، نوزاد کم وزن، همدان

دکمه بازگشت به بالا