آلرژی به تخم مرغ

  • فارسسینا

    آلرژی به تخم مرغ

     آلرژی کودکان به تخم مرغ و تخم سایر پرندگان جهت جایگزینی در یک مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا