کد خبر : 99001 دوشنبه 28 بهمن 1398 - 17:24:40
گياه-خار-مريم-دارویی-برای-بیماران-دیابتی-

مطالعات نشان داد:

گياه خار مريم دارویی برای بیماران دیابتی

سیناپرس: در بيماران ديابتي، كبد ارگان حياتي بدن است كه نقش عمده اي در پايداري و حفظ هومئوستاز بدن دارد.

ساخت پروتئين، ذخيره، سم زدايي، و متابوليسم چربي و كربوهيدرات از عمده فعاليت هاي كبد است. گياه خار مريم و اثرات كاهش مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي كبد ارگان حياتي بدن كه نقش عمده اي در پايداري و حفظ هومئوستاز بدن دارد. ساخت پروتئين، ذخيره، سم زدايي، و متابوليسم چربي و كربوهيدرات از عمده فعاليت هاي كبد مي باشد.

 ديابت يك بيماري اندوكريني است كه در آن مقاومت به انسولين اتفاق مي افتد و سبب مشكلات بسياري در بدن از جمله به كبد و ايجاد سيروز كبدي است.

گياه خار مريم به خاطر خاصيت آنتي اكسيداني كه دارد در كاهش مقاومت به انسولين مي تواند اثر گذار باشد. در مطالعه اي انجام شده به مدت 4 ماه به يك گروه 10 نفره از بيماران ديابتي با مشكلات سيروز كبدي انسولين به همراه سليمارين(ماده موثره گياه خار مريم) تجويز شد به گروه دوم انسولين و آسپارات و ارنيتين تجويز شد.

در پايان مطالعه نتايج بدست آمده نشان داد كه انسولين به همراه سيليمارين اثرات كاهندگي قند خون، كاهش آنزيم هاي كبدي بيشتري در مقايسه با گروه دوم داشت.

در مقايسه با مطالعات قبل مي توان نتيجه گرفت سيليمارين به خاطر خاصيت آنتي اكسيداني خود اثرات مقاومت به انسولين را كاهش داده، و باعث بهبود عملكرد انسولين و كاهش قند خون در ديابتي ها مي شود.

منبع: پژوهشکده گیاهان دارویی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]