کد خبر : 97843 یکشنبه 22 دی 1398 - 13:04:52
چرا-روسپیگری-؟

محققان کشور بررسی کردند:

چرا روسپیگری ؟

سیناپرس: روسپیگری، پدیده‌ ای بسیار مخرب برای هر جامعه‌ای است و می‌تواند بنیان‌ های اخلاقی و اجتماعی را با تأثیرات منفی زیادی مواجه گرداند. محققین کشور این پدیده را از زاویه علمی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای ریشه‌کن کردن آن ارائه داده‌اند.

پدیده زنان روسپی، سلامت امنیتی، اخلاقی، بهداشتی و روانی اعضـای جامعـه را بـه خطر می‌اندازد و ازآنجاکه روسپیان با شخصیت‌های گاه منحرفـی پیونـد می‌خورند، احتمـال آنکـه درگیر جرم‌ها و رفتارهای پرخطری چون اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و قاچاق مواد مخدر شـوند، بسیار است.

درواقع روسپیگری با انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی و مفاسد مرتبط اسـت و تهدیـدها و خشونت‌های بسیاری برای روسپیان در پی دارد. از طرف دیگر این پدیده، هویت زنـان در جامعـه را نیز با خدشه مواجه می‌کند. چراکه در جامعه‌ای که روسپیگری رواج می‌یابد، نگـاه بـه زن یـک نگـاه جنسی است.

به‌زعم متخصصان، مسئله روسپیگری در تاریخ زندگی بشر قدمت زیادی دارد تا جایی که در میان ملل ابتدایی نیز از آن سـخن به میان آمده است و در حال حاضر نیز در همه جوامع، مسئله آسیب و فحشا به طرق مختلـف وجـود داشته و بازاری را برپا کرده است که مشـتریان متقاضـی خـدمات جنسـی، آن را بـه وجـود آورده‌اند.

در دنیا، نزدیـک بـه 14 میلیـون روسـپی وجود دارند که کشورهای چین، هنـد، ایالات‌متحده، فیلیپین و مکزیک از این لحاظ رتبه‌های بالایی را در لیست جمعیت روسپیان به خود اختصاص داده‌اند. اما جامعه ما نیز متأسفانه به اشکالی با این پدیده مواجه بوده است و گرچه آمار دقیقی از تعـداد روسپیان و وضعیت آن‌ها وجود ندارد، برخی بررسی‌ها از نیاز کشور به بررسی بیشتر این پدیده و یافتن راهکارهایی برای مهار آن حکایت دارند.

این موضوع، مورد توجه محققانی از دانشـــگاه فردوســی مشـــهد قرار گرفته است تا در خصوص آن پژوهشی را به انجام رسانند. در این پژوهش به شناسایی علل و فرایندهای مؤثر بر پدیده روسپیگری پرداخته شده است.

در این پژوهش که هدف از آن، شناخت علل، فرایندها و شرایط منجر به ظهور پدیده روسپیگری بوده است، تعدادی از زنان روسپی مجرد و متأهل تحت پوشش سازمان بهزیستی مشارکت داشته‌اند.

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق حاکی از آن است که شرایط نامناسب خانواده پدری و زندگی زناشویی این زنان زمینه‌ساز مشکلات متعدد مالی، عاطفی و جنسی در آن‌ها بوده است. طبق این نتایج، مشکلات عاطفی، مالی و جنسی اولویت‌های اول را در گرایش هر دو گروه زنان مجرد و متأهل به روسپیگری دارند.

سعیده میرابی، محقق توســعه اقتصـــادی اجتمــاعی دانشـــگاه فردوســی مشـــهد که در معیت همکارش این پژوهش را انجام داده‌اند، در این رابطه می‌گویند: «در مورد زنان مجرد، بدسرپسـتی و بی‌سرپرستی از مهم‌ترین علـل زمینه‌ساز روسـپیگری محسوب می‌شود و در زنان متأهل نیز ازدواج‌های زودهنگام، اجباری و نامناسب بـا مردانـی کـه دارای وضعیت اجتماعی نامطلوبی بوده و یا درگیر انـواع بـزه و اعتیـاد بوده‌اند، زمینه را برای روسپیگری فراهم می‌سازد».

به گفته این محققان که یافته‌های خود را در فصل‌نامه «جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران» متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر نموده‌اند، «همچنـین عـدم علاقـه بـه شـوهر، تحصـیلات پـایین، وضـعیت اقتصادی نامطلوب، نابسامانی خانوادگی، پایین بـودن پایگـاه اقتصـادی اجتمـاعی خـانواده، پرجمعیت بودن خانواده پدری، سابقه اعتیاد در اعضـای خـانواده و کمبـود عـاطفی را می‌توان از دلایـل اقدام به روسپیگری در برخی زنان دانست».

میرابی و همکارش با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، انجام اقداماتی را برای رفع یا کاهش این معضل لازم دانسته‌اند. به بیان آنها، «توانمندسازی اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگـی، آموزشـی و روحـی زنـان روسـپی و زنـان در معـرض آسـیب، شناسایی خانواده‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست و بیـرون آوردن کودکـان و به‌ویژه دختـران از این شرایط خانوادگی و فراهم آوردن شرایط زنـدگی عـادی در مؤسساتی کـه بـه ایـن منظـور تأسیس می‌شوند و حتی واگذاری تکفل این کودکان به خانواده‌های واجد شرایط می‌تواند اقدامات مناسبی در این خصوص باشد».

آن‌ها افزوده‌اند: «به‌علاوه، حمایت مـالی از زنـان سرپرسـت خـانوار و فـراهم آوردن شـرایط کـاری در کارگاه‌های سـالم، پیشـگیری و جلوگیری از اعتیاد به‌ویژه والدین، ایجاد مؤسساتی که زنان بی‌خانمان و بی‌پناه را سامان‌دهی کنند و تلاش برای بازپروی علمی زنان روسپی در مراکز بهزیستی از دیگر راه‌کارهایی است کـه می‌توان برای حل این مسئله اجتماعی رو به گسترش ارائه داد».

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع : فصل‌نامه جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 8، شماره 1، 1398
نظرات شما
  • اسرافی دوشنبه 23 دی 1398 - 10:10:15
    تمام این مطالب شما درست.ولی واقعا چه کار باید کرد.تا بحال شده کسی ازشون بپرسه چرا.بله تخریب زیادی به خانواده و جامعه زده میشه.ولی تابحال راهکاری برای آنها ارائه شده.متاسفانه سن این فاجعه طبق امار پایین تر از اون هست که گفته میشه .راحت میشه در جامعه هر روز دید و تاسف خورد و غصه که داریم به کجا میریم.

[کد امنیتی جدید]