کد خبر : 9699 چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 14:48:37
معیارهای-انتقال-بین-حوضه-ای-آب-در-کشور

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا تشریح کرد:

معیارهای انتقال بین حوضه ای آب در کشور

سیناپرس: معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا گفت: انتقال بین حوضه ای آب برای تامین نیازهای شرب و نیز برای ایجاد صنایع در کنار معادنی که در منطقه ای خاص قرار دارد، مجاز است اما برای مصارف کشاورزی به هیچ وجه این کار توصیه نمی شود.

دکتر هدایت فهمی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس با اشاره به بحث انتقال بین حوضه ای آب، گفت: در مورد انتقال بین حوضه ای آب نمی توان یک حکم کلی صادر کرد که آیا این کار درست است یا نه بلکه هر چیز را می بایست با شرایط خودش دید. شما در نظر بگیرید یک حوضه دارای آب اضافی است و یک حوضه فاقد منابع آب کافی حتی برای تامین آب شرب. در یک جغرافیای سیاسی واحد مگر می توان این آب را انتقال نداد؟ آب یک منبع ملی است و استانی و محلی نیست. بنابراین برای مصارفی چون شرب نمی توان محدودیت قایل شد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا، افزود: در بحث های مربوط به انتقال آب یک سری معیارها وجود دارد که ما در وزارت نیرو به این معیارها معتقدیم. انتقال بین حوضه ای برای تامین آب شرب و نیز برای ایجاد صنایع در کنار معادنی که در منطقه ای خاص قرار دارد، مجاز است اما برای مصارف کشاورزی به هیچ وجه این کار توصیه نمی شود. ضمن اینکه باید توجه کرد مصرف آب در بخش شرب و صنعت رقم بسیار پایینی است. همچنین برای انتقال آب به یک حوضه می بایست کلیه راهکارهای مدیریت مصرف و تقاضا و روش های بهبود الگوی مصرف در آن حوضه انجام شده باشد به نحوی که امکان صرفه جویی بیشتر آب در آن منطقه وجود نداشته باشد. اینطور نیست که آب را به منطقه ای ببریم که خود، آب را بد مصرف می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: معیار سوم این است که اثرات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی این انتقال، هم در حوضه مبدا و هم حوضه مقصد دیده شده باشد. اگر هزینه های زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی اینقدر بالا باشد که انجام آن را توجیه ناپذیر کند باید از انتقال آب خودداری کرد. یا در یک منطقه مرزی برای اینکه از جمعیت خالی نشود و مشکلات امنیتی برای کشور به وجود نیاید بایستی به هر قیمتی شده این آب را منتقل کرد ولو اینکه با نمک زدایی از آب دریا این کار انجام شود.

فهمی تاکید کرد: چهارمین نکته این است که برای انتقال آب از حوضه ای که آب اضافی دارد به حوضه ای که کمبود آب دارد، باید حتما برنامه آینده این حوضه ها در نظر گرفته شود. نکته پنجم هم این است که حوضه مبدا و حوضه مقصد می بایست با هم در یک تعامل اقتصادی باشند. یعنی اگر منافعی عاید حوضه مقصد می شود، حوضه مبدا نیز در این منافع شریک باشد. برای اینکه این کار باعث ایجاد پایداری هم از نظر اقتصادی، هم اجتماعی و هم محیط زیست می شود.  

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا، با اشاره به لزوم توجه به جنبه های اقتصادی این انتقال، تصریح کرد: و در نهایت اینکه این انتقال می بایست از نظر اقتصادی معنی دار باشد. یعنی صرف نظر از حالت های خاص که جنبه امنیتی دارد حتما باید جنبه های اقتصادی انتقال بین حوضه ای آب در نظر گرفته شود.

وی در پایان یادآور شد: اینها مسایلی است که می بایست در بحث انتقال بین حوضه ای آب در نظر گرفته شود و اولویت هم با بخش شرب است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]