کد خبر : 94346 سه شنبه 19 شهریور 1398 - 13:08:04
تخریب-با-هدف-اعتراض

تخریبگران محیط زیست چه هدفی دارند؟

تخریب با هدف اعتراض

سیناپرس: وندالیسم یکی از عوامل مخل نظم و امنیت عمومی خصوصا در شهرها و زندگی شهری است.

وندالیسم از واژه وندال مشتق شده است، یعنی از جهت مصادیق دارای سابقه تاریخی است. بر این اساس واژه وندال را می توان ویرانگری، وحشیگری، شرارت خرابکاری و باجگیری معنا کرد. وندال ها اموال، محیط و عوامل انسانی را اماج اقدامات تخریبی خود قرار می دهند.

با این وجود میان وندالیسم و دیگر انواع جرم ها مانند سرقت و آدم ربایی از یک سو و اغتشاش از سوی دیگر تفاوت های معناداری وجود دارد. امری که کمتر بدان توجه شده است و موجب شده موضوع وندالیسم انقدر گسترده شود که امروزه دیگر همه چیز حتی محیط زیست را شامل شود.

مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل مختلفی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش لایه اوزون، تخریب جنگل ها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری و...است.

همه این موارد، نتیجه عملکرد انسان است که تحت تأثیر رفتارهای محیط زیستی انسان روی می دهد. در بررسی مشکلات فردی و نیز معضلات اجتماعی آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است شناخت علل و عوامل بروز مشکلات وندالیسم است ضمن اینکه، وقوع وندالیسم در نقاط مختلف متفاوت بوده است و بیشتر پرخاشگری ها ناشی از عوامل اجتماعی مخرب محیط زیست شناخته شده است.

برخورداری از جامعه سالم و محیط زیستی پاک، حق هر شهروندی است. از این رو، تمامی اقشار جامعه باید در حفاظت از محیط زیست مسوولانه در برابر تخریبگران محیط زیست بایستند، از سوی دیگر، اطلاع رسانی و آموزش مبانی محیط زیست به گروه های هدف، فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه، حساس کردن افکار عمومی در برابر پیامدهای آلودگی، از کارآمدترین روش‌ها برای حفظ و پیشگیری از تخریب زیست بوم به شمار می رود.

ضمن اینکه، تغییر نگرش، سبک زندگی و تغییر رفتار افراد با محیط زیست نیز می تواند از روند تخریب روز افزون محیط زیست بکاهد.

قانون چه می گوید؟

بر اساس قانون، اگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطابق عمل مجرمانه و اگر غیرعمدی باشد بر اساس قانون مسوولیت مدنی با آن برخورد می‌شود و مسوولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص است؛ البته این موضوع که شخص، توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز بررسی می‌شود.

قانون حفاظت بهسازی و محیط زیست می گوید، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است و اگر آلودگی محیط زیست به صورت عمدی رخ دهد، قانونگذار برای مجرم مجازات تا یک سال حبس را در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم، اعمال و اجرا خواهد شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مسئول اعلام جرایم محیط زیستی به مراجع قضایی هستند.

بر اساس این گزارش، برخی جرائم محیط زیستی از روی ناآگاهی و بی فرهنگی و برخی دیگر نیز به دلایل خاصی مانند کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد اما تخریبی که در این گزارش مد نظر است، تخریب عمدی محیط زیست است که با هدف اعتراض به مشکلات اجتماعی از سوی تخریبگران صورت می گیرد که به نظر می رسد باید مورد بررسی های عمیق قرار گرفته و نوع برخورد متفاوتی را برای این هنجارشکنی ها در نظر گرفت.

گزارش: مهگل غفاری

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط