لزوم وجود همگرایی در بین رسانه ها:

رسانه ها ملزم به بهره گیری از فناوری های نوین هستند

کد خبر : 93843 پنج شنبه 31 مرداد 1398 - 11:08:22

ارتباطات و رسانه ها جزء اصلی هر جامعه محسوب می شوند.

فناوری های نوین نیز از ابعادی است که باید برای جامعه مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری ها نقش مهمی در ایجاد شرایط محیطی مناسب و همچنین اطلاع رسانی بر عهده دارند.

امروزه مرزهای سنتی دیپلماسی متحول شده اند، مرزهای حوزه خصوصی وعمومی در سیاست خارجی شکسته شده اند و انسان های معمولی امروز را نمی توان در موضع گیری های سیاست خارجی نادیده گرفت.

دیپلماسی سنتی، بیشتر شخصی، رسمی، با حرکتی آهسته و به طور معمول، مبتنی بر پنهانکاری بود. اما «دیپلماسی نوین» که پس از جنگ جهانی اول پدیدار شد، نیازمند رسانه های مدرن است تا در اسرع وقت بتواند با کشورهای دیگر به تبادل آرا و افکار بپردازد. این دیپلماسی نوظهور، با افزایش دسترسی به اطلاعات و نیز افزایش سرعت انتقال اطلاعات و توانایی دولت ها برای ترویج دیدگاه های خود در میان افکارعمومی خارجی پدیدار شده است.

دیپلماسی رسانه ای، ازطریق فعالیت های متعدد رسانه ای عادی و ویژه، پیگیری می شود که این فعالیت ها شامل کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه ها، دیدار سران حکومت ها و میانجی گران در کشورهای رقیب و رویدادهای رسانه ای برانگیزاننده است و برای گشودن عصری جدید در روابط متقابل سازماندهی می شود. بدون شک، باتوسعه فناوری ها، نحوه تهیه و انتشار اخبار از سوی رسانه ها دستخوش دگرگونی هایی متناسب با فناوری های نوین می شود.

در سند افق رسانه برخی از راهبردها با دو حوزه فنی و خبر رسانه مرتبط هستند. چنانکه ازراهبردهای 92 گانه سند، دو راهبرد، حوزه فنی را دربرمی گیرد. در راهبرد چهاردهم، به استفاده از فناوری اطلاعات به نحوی فراگیر و مؤثر اشاره شده است. در راهبرد بیست و نهم نیز، بر به کارگیری فناوری های پیشرفته مرتبط با صنعت رادیو و تلویزیون تأکید شده است.

این دو راهبرد کلان، مشخص کننده سیاست های رسانه در به کارگیری فناوری های حوزه رسانه برای انتشار پیام در ابعادی گسترده اند.

راهبردهای مربوط به حوزه خبر نیز که در این پژوهش با عنوان «نقش فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن خبرگزاری‌ها» به آنها توجه شده است، عبارتند از: راهبرد دوم سند که بازنگری واصلاح فرآیند تولید، تأمین و پخش برنامه ها را مورد توجه قرار داده و راهبرد ششم سند افق رسانه که بر تولید و عرضه هرچه بیشتر محتوا در شبکه های اطلاع رسانی اشاره می کند تا رسانه به قطب فعالیت های اطلاع رسانی تبدیل شود.

راهبردهای یادشده، نشان دهنده دو مأموریت مهم رسانه در حوزه فنی و خبر هستند و به این ترتیب، صداوسیما خود را ملزم به بهره گیری از فناوری های نوین رسانه ای برای حضوری فعال در عرصه خبر کرده است. تحقق این راهبردها، نیازمند تدوین طرح های هدفدار و با تعریف مشخص از جایگاه انتشاراست.

درواقع، برای طراحی فرآیندهای خبررسانی، با هدف کاهش فاصله میان تولید و انتشار، نوعی مهندسی در حوزه خبر مورد نیاز است که با تکیه بر «فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی» سرعت در انتشار، رفع نیازهای خبری و ایجاد تنوع در گونه ها و توسعه کیفی خبر، تحقق پیدا کند.

رسانه ها به دلیل اهداف ارتباطی و نوع اطلاع رسانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازمان ها برخوردارند. به همین دلیل، سازمان های رسانه با مقاصد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مجموعه ای از پیام های آموزشی، خبری، تبلیغاتی، سرگرم کننده یا تلفیقی را تولید می کنند و از سوی دیگر، با واکنش مخاطبان در وضعیت های مختلف مواجه می شوند.

ازطرفی همگرایی رسانه ها موجب شده تا همسویی بین موضوعات ایجاد شده و بیشترین چیزی که از آن برداشت می شود این است که همگرایی درهم آمیختن رسانه ها با رسانه های اینترنتی برای رساندن محتواست و محققان رسانه اغلب همگرایی را از یک سو به عنوان ادغام در سیستم های  اطلاعاتی، ارتباطات دوربرد و تکنولوژی های رسانه ای بیان می کنند و از سوی دیگر به عنوان همگرایی اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش مذکور با بررسی نقش فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن خبرگزاری‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. همانطور که در هر جامعه‌ای استفاده از رسانه‌های نوین و فناوری‌های ارتباطی نوین مرسوم است لذا اکثریت افراد با به کارگیری این فناوری‌ها به دنبال دستیابی به خبرهای روز هستند.

از این رو، این سوال مطرح می‌شود که آیا فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن خبرگزاری‌ها نقش دارند؟ چرا که نوع خبرگزاری‌ها تغییر یافته است و این سوال در بین کارشناسان رسانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش نتایج پژوهشی تحت عنوان «نقش فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن خبرگزاری‌ها» تالیف مرجان غلامرضایی از دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق، نشان می دهد که فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن خبرگزاری ها تاثیر دارد.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]