لزوم توجه به حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها:

اهمیت بازمهندسی سازمان ها با نگاه سرویس گرا

کد خبر : 93561 پنج شنبه 17 مرداد 1398 - 15:05:08

امروزه اطلاعات جزو مهمترین دارایی ها و منابع استراتژیک هر سازمان به حساب می آید.

به همین دلیل نحوه مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه ریزی سازمانی محسوب می شود. حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت، ساختاردهی به سازمان و فرآیندهایی برای اطمینان از حرکت IT در راستای استراتژی ها و اهداف سازمان را شامل می شود.

حاکمیت فناوری اطلاعات موجبات رفتار مطلوب در استفاده از IT و کنترل آن در سازمان را با هدف افزایش کارایی و اثربخشی IT فراهم می کند. از سوی دیگر، معماری سرویس گرا به عنوان پارادایمی که این روزها با سرعت گسترش می یابد نه تنها فضای فناوری اطلاعات را تسخیر کرده بلکه مفاهیم آن در کسب و کار نیز منشا تحولات مهمی شده است.

پارادایم سرویس گرایی در لایه های مختلفی همچون سازمان سرویس گرا، فرآیندهای خدمات سرویس گرا، سیستم های سرویس گرا و نهایتا زیرساخت سرویس گرا مصداق پیدا می کند.

اهمیت بازمهندسی سازمان ها با نگاه سرویس گرا به صورتی است که در دنیای رقابتی و سرویس محور امروز، چشم انداز هر سازمان رسیدن به درجاتی از بلوغ سرویس گرایی در لایه های مختلف است.

بنابراین، حاکمیت فناوری اطلاعات از آن جهت که از معنای کلمه حاکمیت برمی آید به معنای تصمیم گیری، هدایت و نظارت است که امروزه در سازمان های فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرده است.

توجه به تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، محدوده آن، نتایج و اثراتی که برای سازمان فناوری اطلاعات به ارمغان می آورد حائز اهمیت است. از طرفی سیر فزاینده پارادایم سرویس گرایی در سازمان ها از سه جنبه فناوری، کسب و کار و معماری کاربردها، نگرش جدیدی بر سازمان های امروزی تعریف می کنند.

به گونه ای که ورود آن به مباحث کسب و کار و مدیریت سازمان، نحوه تطابق و سازگاری سازمان با این مقوله جدید موضوع قابل توجهی خواهد بود. مدیران سازمان ضمن اینکه باید این پارادایم جدید و نحوه تاثیر آن بر مولفه های مختلف سازمان را بشناسند، باید در مورد پذیرش و نحوه حرکت به سمت آن تصمیم گیری کنند.

حاکمیت فناوری اطلاعات، یک راه حل قابل بررسی برای نحوه تطابق و سازگاری سازمان با سرویس گرایی است. در واقع، سازمان ها برای اطمینان از نحوه سازگاری و نهایتا تصمیم گیری در زمینه سرویس گرایی نیازمند شناسایی مزایا و چالش های سرویس گرایی هستند و اینکه چگونه می توانند بیشترین استفاده را از قابلیت های سرویس گرایی داشته باشند درحالی که ریسک ناشی از این پارادایم جدید را به کمترین مقدار کاهش دهند.

مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت فناوری اطلاعات در رویکرد سرویس گرایی» به طور واضح به دنبال کشف ارتباط بین حاکمیت فناوری اطلاعات و سرویس گرایی و قابلیت های حاکمیت فناوری اطلاعات جهت کاهش چالش های پذیرش سرویس گرایی است.

در این پژوهش این نتیجه به دست آمد که سطح پذیرش سرویس گرایی در سازمان ها با پذیرش و اجرای ساختارها، فرآیندها و مکانیزم های حاکمیت فناوری اطلاعات مرتبط است.

از نظر خبرگان و صاحبنظران حاکمیت فناوری اطلاعات موجب کاهش چالش های سرویس گرایی می شود و میزان ریسک حاصل از پذیرش پارادایم جدید سرویس گرایی کاهش یافته، میزان موفقیت اجرای پروژه های مرتبط افزایش پیدا می کند.

ضمن اینکه، حاکمیت فناوری اطلاعات باعث تسهیل ارزیابی نتایج پذیرش سرویس گرایی می شود، همچنین میزان پشتیبانی فناوری سرویس گرایی از استراتژی سازمان با به کار گیری مناسب مکانیزم های حاکمیت فناوری افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، این پژوهش توسط نوریه نظری جعفری از دانشگاه تربیت مدرس تالیف شده است.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]