کد خبر : 9279 چهارشنبه 20 خرداد 1394 - 13:00:42
خداحافظی-از-جامعه-سنتی-با-تلفن-همراه-

دبیر علمی نخستین همایش تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی:

خداحافظی از جامعه سنتی با تلفن همراه

سیناپرس: دبیر علمی نخستین همایش تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی گفت:امروزه تلفن هوشمند به واسطه برنامه های کاربردی نصب شده روی آن در حال تغییر دادن فرهنگ، زندگی اجتماعی و دیگر ابعاد متنوع جامعه سنتی به سوی یک جامعه مدرن است.

دکتر تهمینه شاوردی در نخستین همایش تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی گفت: امروزه با رسانه« تلفن همراه هوشمند» مواجه هستیم که تقریبا تمام امور زندگی انسانی را از اوقات فراغت، آموزش، بهداشت تا تعاملات میان خانواده و دوستان را تحت تاثیر خود قرار داده و با شدت و سرعتی قابل تامل دگرگون کرده است؛ رسانه به واسطه برنامه های کاربردی نصب شده روی آن در حال تغییر دادن فرهنگ، زندگی اجتماعی و دیگر ابعاد متنوع جامعه سنتی به سوی یک جامعه مدرن است.

وی افزود: اشتباه چشمگیر و روز افزون از گوشی های هوشمند و جایگزین شدن کامپیوترهای شخصی و خانگی با این وسیله، اثبات این مدعاست که این رسانه زندگی روزمره کاربران را 24 ساعته و در همه جا تحت کنترل خواهد داست.

وی بیان کرد: تاثیرهای گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی که این رسانه در حوزه ای گسترده ایجاد کرده و ضرورت پرداختن به آن را در قالب برگزاری همایشی ملی ایجاب کرده است. بر این اساس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مصمم شد با بررسی ظرفیت ها و چالش های استفاده از تلفن های هوشمند و تاثیر آن بر سبک زندگی، از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران و محققان در این حوزه بهره گرفته و شرایطی فراهم کند تا اندیشمندان و پژوهشگران از یک سو و سازمان ها و نهادهای سیاستگذار و برنامه ریز از سوی دیگر بتوانند از دستاوردهای آن بهره مند شوند؛ شناسایی فرصت ها و تهدید های استفاده از این رسانه و تشریح وضعیت موجود نحوه استفاده از آن در ایران و جهان از دیگر اهدفا مورد نظر برگزار کنندگان این همایش است.

وی تاثیر و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی استفاده از تلفن همراه هوشمند، راهبردها، سیاست های تلفن همراه هوشمند در ایران، تجارب، ظرفیت ها، ابعاد و فرصت های تلفن همراه هوشمند، خانواده، سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند، ویژگی های فناورانه تلفن همراه هوشمند و مطالعات آینده پژوهشی تلفن همراه هوشمند را 6 محور اصلی این همایش عنوان کرد و گفت: حدود 120 چکیده مقاله توسط مولفان، پژوهشگران از اعلام فراخوان تا بهمن سال گذشته به دبیر خانه این همایش ارسال شد. از منظر محورهای پیشنهادی52/5 درصد این چکیده ها در حوزه تاثیرها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ، 2 درصد در حوزه راهبردها و سیاست های مربوطه،13/9 درصد در حوزه تجارب، ظرفیت ها، ابعاد و فرصت ها ،24/8 درصد در ارتباط با تاثیرتلفن همراه بر خانواده و سبک زندگی ، 2 درصد به ویژگی های فناورانه و 5 درصد به مطالعات آینده پژوهی این رسانه پرداخته بودند.

وی تصریح کرد: در ادامه با توجه به سیاست های کمیته علمی در خصوص چکیده های دریافتی از 80 نفر از مولفان درخواست شد که مقاله کامل را ارسال کنند که مجموعا تعداد59 عنوان در اختیار دبیرخانه همایش قرار گرفت و در نهایت پس از داوری به علت محدودیت زمانی تنها امکان ارایه 10 مقاله میسر شد که امروز در سه پنل ارایه خواهد شد.

 

گزارش از مرضیه میخانیک

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]