با تلاش پژوهشگران پژوهشگاه زلزله‌ شناسی محقق شد

پیش ‌بینی وقوع زلزله با استفاده از میکرو زمین لرزه ها

کد خبر : 92638 شنبه 08 تیر 1398 - 14:19:50

پژوهشگران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با کمک میکرو و نانو زمین ‌لرزه ‌ها به مدلی برای پیش بینی احتمالی خطر زلزله برای بخشی از کشور مربوط به منطقه غرب زاگرس دست یافتند.

دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در این خصوص گفت: این تحقیق به منظور استفاده از میکرو و نانو زمین ‌لرزه‌ ها در ایران برای پیش ‌یابی خطر زمین ‌لرزه انجام شده و نتایج آن نیز در قالب چهار مقاله بین المللی طی سال های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ در مجلات معتبر زلزله ‌شناسی منتشر شده است.

این عضو وابسته فرهنگستان علوم افزود: در این پژوهش برای پیش‌ بینی زلزله ( بر مبنای تشخیص الگوهای لرزه‌ خیزی) و پیش ‌یابی زلزله ( بر اساس مدل آماری لرزه‌خیزی) به نتایج جالب اولیه ای رسیدیم.

وی به اهمیت این موضوع پرداخت و به ایسنا گفت: زلزله ‌های بزرگ ایران و نقاط مختلف جهان از نظر ترتیب وقوع و آهنگ رخداد، پیچیدگی‌هایی را نشان می ‌دهند که تاکنون با استفاده از کاتالوگ داده‌ها (نمایانگر آمار داده‌ های زلزله ) امکان درک و مدل ‌سازی احتمال رخداد آنها وجود نداشت.

به گفته این استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، بر پایه داده‌ های ثبت شده این پژوهش به لحاظ ریاضی و بر اساس پایش زمین ‌لرزه‌ ها در منطقه غرب زاگرس، مدل رخداد ریز زمین ‌لرزه‌ ها به دست آمده و نتایج آن، احتمال رخدادهای بعدی  را به خوبی پیش‌یابی کرده است.

این محقق حوزه زلزله تاکید کرد: با بهره‌گیری از اطلاعات لرزه ‌ای و با کاربرد اطلاعاتی که تاکنون مورد استفاده نبود و همچنین با توسعه فناوری‌های مرتبط، می ‌توانیم در زمینه پیش‌بینی احتمالی خطر زمین ‌لرزه ‌های بعدی اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در این تحقیق مراحل مختلف شکست سنگ با مطالعه تغییرات در نحوه انتشار، محتوای فرکانسی و تعداد امواج انتشار یافته در واحد زمان، مورد بررسی قرار می ‌گیرد. طی دهه اخیر نیز تغییرات دمایی سنگ ‌های تحت تنش، توسط محققان به عنوان پیش‌نشانه گسیختگی سنگ و ایجاد زمین لرزه معرفی شده است.

زارع گفت: شکست سنگ ‌ها در اعماق زمین به عنوان عامل وقوع زمین ‌لرزه محسوب می شود بنابراین با رصد خرد زمین ‌لرزه‌ ها و نانو لرزه ‌ها می‌ توانیم مراحل تجمع انرژی و شکست سنگ‌ها را مدلسازی کنیم.

این استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: ناهمگنی ساختاری چشمه زلزله، اصطکاک کنترل ‌کننده لغزش گسل و بارگذاری تنش ‌های زمین ساختی، سه عامل مهم در الگوهای فیزیکی و عددی شکست محسوب می شوند.

وی افزود: در این تحقیق بارگذاری مطالعات تنش‌های زمین ساختی به وسیله مشاهدات ژئودزی و سنجش از دور نظیر (GPS و InSAR) و اندازه‌گیری‌های تنش- کرنش انجام شده و ناهمگنی مناطق گسلی نیز با روش‌های لرزه‌ شناسی مطالعه شده است.

این عضو وابسته فرهنگستان علوم تصریح کرد: شناخت ناهمگنی‌ های ساختاری در چشمه زلزله، ضمن محاسبه افت تنش از تحلیل رویداد زلزله‌ های بزرگ، اساس فیزیکی پیش‌ بینی زلزله را فراهم می‌آورد.

وی بیان کرد: الگوی لرزه‌ خیزی و رخداد رویداد اصلی با شناخت قوانین اصطکاک و ناهمگنی چشمه زمین ‌لرزه و بارگذاری تنش‌های زمین ساختی، الگوسازی می ‌شود.

این استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی خاطرنشان کرد: هم اکنون بر اساس اطلاعات به دست آمده از میکرو و نانو زمین ‌لرزه‌ها، برآوردهای پیش‌ یابی – پیش‌ بینی احتمالی – خطر زلزله امکان پذیر است.

وی در پایان گفت: اکنون تمامی این شواهد که با ابزارهای لرزه‌نگاری در زمین برداشت شده، توسط محققان پژوهشگاه زلزله و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت شده است اما هنوز این برداشت داده‌ها به صورت شبکه‌ای و سامان‌یافته برای کل کشور نیست.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]