تاثیر باکتری های روده بر رفتار کودکان

کد خبر : 8988 شنبه 16 خرداد 1394 - 18:53:20

رفتار کودکان می تواند تحت تاثیر مجموعه باکتری های موجود در روده او باشد.

پژوهشگران با مطالعه ای بر دستگاه گوارش کودکان 18 تا 27 ماه دریافتند که تنوع و یا وفور گونه خاصی از باکتری ها در بدن این کودکان، رفتار آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر را در کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر می توان مشاهده کرد. با اینکه رژیم غذایی، روش زایمان و شیردهی بین دو کودک ممکن است متفاوت باشد ولی با این حال در هر دوی آن ها این تاثیرپذیری وجود دارد.

با کتری های روده با هورومون های استرس، از جمله آن هایی که در بیماری های مزمنی مانند چاقی و آسم دخالت دارند در تعامل هستند، علاوه بر این، رفتار کودکان نشانگر چگونگی واکنش آن ها نسبت به استرس است. با در دست داشتن اطلاعاتی حاصل از تحلیل رفتار کودک و میکروبیوم های موجود در روده او، می توان از بروز بیماری های مزمن جلوگیری کرد.

مطالعه ای روی 77 کودک دختر و پسر نشان داد هرچه تنوع گونه ای باکتری های روده بیشتر باشد، کنجکاوی و اجتماع پذیری در کودکان بیشتر می شود و همچنین خلق و خوی خوبی از خود نشان می دهند.

شکی در وجود این ارتباط و تاثیر پذیری بین ذهن و باکتری های روده نیست؛ ولی، نمی توان به یقین گفت که ابتدا کدام یک از این دو، روند تاثیر گذاری را آغاز می کند. ممکن است باکتری های روده در بدن کودکانی که بیشتر از دیگران اجتماعی هستند، تحت تاثیر تعداد کمی از هورمون های استرس باشد؛ و نیز ممکن است باکتری های روده کودک، در شرایط استرس زا، تولید هورمون های استرس را کاهش دهد و در نتیجه کودک استرس کمتری را تجربی کند. حتی ممکن است هر دو در یک زمان بر یکدیگر تاثیر بگذارند.

آیا این تاثیر پذیری در پسران و دختران یکسان است؟ نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تاثیر پذیری بین دختران و پسران به یک میزان نیست و حتی در برخی موارد رفتار دختران کمتر از پسران به میکروبیوم های روده آن ها وابسته است. با این حال، تنوع کم باکتری های روده سبب می شود تا دختران خویشتن دار شوند و تمرکز ذهنی بیشتری داشته باشند. این در حالی است که وفور باکتری Rikenellaceae در روده باعث می شود که دختران ترس بیشتری را تجربه کنند.

برای تشخیص ارتباط بین باکتری روده و رفتار کودک، پژوهشگران به گروهی از مادران پرسشنامه ای دادند که در آن 18 نوع رفتار کودک بر اساس سه مولفه تاثیر منفی، برون گرایی و کنترل پر زحمت، تعریف شده بود. سپس، از این مادران خواستند که رفتار کودک خود را بر اساس این سه مولفه ارزیابی کنند. علاوه بر این، پژوهشگران نمونه مدفوع این کودکان را به منظور تشخیص مقدار باکتری های موجود در آن مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در وفور و تنوع میکروبیوم های روده میان دختر و پسر، تفاوت اندکی وجود دارد.

همان گونه که ذکر شد، روش زایمان، تغذیه و طول مدت شیردهی، با اینکه نوع میکرب های موجود در روده نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهند، بر ترکیبات باکتری های روده تاثیری ندارند. این مطالعه تنها نوع وعده های غذایی و تکرار آن ها در روز را مورد بررسی قرار داد و رژیم غذایی شخصی هر کودک در نظر گرفته نشد. با این حال نتایج نشان داد که ارتباط بین ذهن و میکروبیوم های روده از رژیم غذایی تاثیر نمی پذیرد. علی رغم این یافته ها، پژوهشگران همچنان این احتمال را در نظر می گیرند که نوع غذایی که یک کودک انتخاب می کند میکروبیوم های روده او را تحت تاثیر قرار دهد.

از آن جایی که متخصصین هنوز ترکیب سالم این میکروبیوم ها را کشف نکرده اند نباید در آن در بدن کودک تغییری اعمال شود زیرا هر تغییری ممکن است به ضرر سلامت کودک بی انجامد. ممکن است ترکیب باکتری های روده یک فرد با فرد دیگر متفاوت باشد و این در حالی است که هر دوی آن ها سالم هستند. در نتیجه، انواع متنوعی از ترکیب سالم این باکتری ها در بین انسان ها وجود دارد.

پژوهشگران همچنان به مطالعه خود درباره چگونگی تاثیر میکروبیوم های روده بر سلامت و رفتار انسان ادامه می دهند. اخیرا شواهدی مبنی بر اینکه نوزادانی که از مادران چاق متولد می شوند، میکروبیوم های متفاوتی نسبت به سایر نوزادان دارند پژوهشگران را بر این داشته است که تاثیر این ترکیب خاص میکروبیومی را بر چاقی احتمالی آینده این نوزادان بررسی نمایند.   

این مطالعه در ژورنال Brain, Behavior, and Immunity منتشر شده است.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]