کد خبر : 78574 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 - 10:15:50
تایپن-اینلند؛-سمی-ترین-مار-جهان

تایپن اینلند؛ سمی ترین مار جهان

سیناپرس: سمی ترین مار جهان، تایپن اینلند (Inland Taipan) نام دارد که زهر آن ۵۰ برابر زهر مار کبرا کشندگی دارد.

یک فرد پس از نیش زدن این مار تنها حدود ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا خود را به بیمارستان برساند؛ در غیر این صورت زهر در سراسر بدنش پخش شده و مرگش حتمی است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]