ثبت ۴۸ زمین‌ لرزه با بزرگی بیش از ۴ در آبان ماه امسال

سریال زلزله پخش سراسری این روز های ایران

کد خبر : 70961 دوشنبه 13 آذر 1396 - 12:35:30

این روز ها شاهد زلزله های بیشتری در نقاط مختلف کشور نسبت به گذشته هستیم که علت آن بیشتر شدن دستگاههای ثبت و تکنولوژی علم زلزله نگاری است که نگرانی هایی را همراه خود ایجاد می کند.

به گزارش سیناپرس از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در آبان ماه امسال تعداد ۴۸ زمین‌ لرزه با بزرگی بیش از ۴ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ ترین آنها در ۲۱ آبان ماه با بزرگی ۷.۳ حوالی ازگله سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.

۸ زمین ‌لرزه‌ دارای بزرگی کوچکتر از ۱، تعداد ۵۷۴ زمین ‌لرزه‌ دارای بزرگی بین ۱ و ۲، تعداد ۹۸۸ زمین لرزه دارای بزرگی بین ۲ و ۳، تعداد ۲۷۷ زمین ‌لرزه دارای بزرگی بین ۳و۴ و تعداد ۴۸ زمین‌ لرزه دارای بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بوده‌اند.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]