در چهل و هشتمین نشست بررسی شد:

چشم انداز اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری

کد خبر : 70813 شنبه 11 آذر 1396 - 13:30:37

نشست "چشم انداز اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری" با حضور مهندس ناصر زرگر، نمایندگان سازمان ها و نهادهای مختلف و اصحاب رسانه در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در قالب سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان، نشست "چشم انداز اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری" با سخنرانی مهندس ناصر زرگر، معاون سرمایه گذاری، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، امروز (شنبه) برگزار شد.

نشست چشم انداز اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری

در ابتدای این نشست، مهندس سیروس دشتی، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا گفت: باتوجه به بحث اشتغال فراگیر در کشور، سلسله نشست هایی را در حوزه اشتغال  و کارآفرینی برگزار کرده ایم و چهل و هشتمین نشست با محور اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی، عشایری و مناطق محروم برگزار می شود.

دشتی افزود: در بحث توسعه کشور، زمانی که نظام برنامه ریزی از دهه 20 در کشور پا گرفت، طرح هایی در مناطق روستایی پیاده شد. برنامه های توسعه در کشور ابتدا از تأمین نیازهای اساسی در مناطق روستایی آغاز شد و این چرخه تا به امروز ادامه پیدا کرده است. در دهه 30، تلاش ها معطوف به تأمین نیازهای اساسی در حوزه بهداشت، خدمات آموزشی و برخی خدمات عمرانی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه به شعار محوری "رسیدگی به مستضعفان و محرومان"، جهاد سازندگی در در بحث تأمین آب سالم، برق، جاده سازی و سایر خدمات آموزشی، به مناطق روستایی ورود پیدا کرد.

وی تأکید کرد: طرح های توسعه و عمران روستایی توسط سازمان ها و دستگاه های اجرایی در مناطق روستایی دنبال می شوند؛ اگرچه این تلاش ها، منجر به کاهش فقر مزمن در مناطق روستایی شده است، اما همچنان درگیر چرخه ای هستیم که باعث شده فقر در مناطق روستایی وجود داشته باشد.

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا افزود: مناطق روستایی برخوردار از یک نظام سنتی اقتصادی با شروع مدرنیته دچار نوعی گسست شدند و فناوری نتوانست به روستاها نفوذ پیدا کند. باوجود برخورداری روستاها از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و عمرانی، این مناطق نسبت به مناطق شهری از یک توسعه نیافتگی رنج می برند و حلقه مکمل این بحث را باید در بحث اشتغال و کارآفرینی جستجو کرد. این سوال ایجاد می شود که برای شروع کسب و کار در مناطق روستایی و توسعه اشتغال در قالب نظام بنگاه داری مدرن، چگونه می توان عمل کرد و بحث محوری جلسه امروز پیرامون همین موضوع است.

در ادامه، مهندس ناصر زرگر، معاون سرمایه گذاری، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سخنانی گفت: تا قبل از انقلاب صنعتی، درآمد سرانه، ارزش افزوده، تولید ناخالص ملی و همه شاخص های اقتصادی تقریبا نزدیک به هم بوده و شاهد شکاف عمیق فقر و غنا در دنیا نبودیم؛ اما این شکاف بعد از انقلاب صنعتی و تلفیق فناوری با ظرفیت های جامعه روستایی در کشورهای صنعتی امروز دنیا بتدریج ایجاد شد.

وی افزود: جوامع محلی دارای ظرفیت های توسعه ای زیادی هستند. ما یک کشور تاریخی هستیم و کشورهای دارای تاریخ، سرمایه ای تحت عنوان "سرمایه های ناملموس" یا "سرمایه های نامشهود" دارند و این سرمایه ها در کنار فناوری و با تلفیق سنت و مدرنیته، می تواند به برنامه توسعه ای گسترده در کشورهای دارای تاریخ منجر شود.

زرگر تأکید کرد: در کشورهای صنعتی، فناوری بخوبی به جوامع محلی وارد شده و بنابراین، جامعه محلی یاد گرفته است که بر پایه تولید، چگونه فناوری را با ظرفیت های خود درگیر کند. شاهد رشد متوازن علمی، فناوری، ادراکی، تخصصی و مهارتی بین جامعه محلی و شهری هستیم که این پایه توسعه است؛ به همین دلیل در 60-50 سال گذشته در کشورهای صنعتی امروز دنیا، جابجایی جمعیت (در هر 10 سال) از روستاها به شهرها بین 0 تا 2 درصد است.

مهندس ناصر زرگر، معاون سرمایه گذاری، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری

معاون سرمایه گذاری، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اما در کشورهایی مثل ایران که تلفیق فناوری با ظرفیت های جامعه محلی صورت نگرفته و توازن علمی، فناوری، ادراکی، تخصصی و مهارتی بین جامعه محلی و شهری برقرار نشده است، شاهد حرکت جمعیت به سمت مناطق دارای فرصت و منابع هستیم. این جابجایی جمعیت از روستا به سمت شهر، از شهر به مراکز استان و سپس به کلانشهرها (در هر 10 سال) حدود 7-6 درصد است.  

وی تأکید کرد: باید در دو زمینه در روستاها کار کرد: نخست، بازگشت زنجیره به اقتصاد محلی و دوم، ارتقاء کیفیت زندگی. طرح مشارکت روستایی (با حداقل 25 خانوار) را در استان های مختلف شروع کرده ایم. اگر می خواهیم در جوامع محلی کار موثری انجام دهیم، تنها تزریق پول کافی نیست؛ باید یک تسهیل گر- توسعه گر در کنار جوامع محلی باشد و تا یکسال پس از تولید، بازارها را سامان دهد.

 

 

گزارش: معصومه سوهانی

عکس: زهره سوهانی

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]