کد خبر : 6811 سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 - 11:34:24
نخستین-کنگره-بین-المللی-حشره-شناسی-ایران-برگزار-می-شود

نخستین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران برگزار می شود

سیناپرس: کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی ایران با همکاری همه انجمن‌های در ارتباط طی روزهای هفتم تا نهم شهریور ماه به میزبانی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار می شود.

انجمن حشره‌شناسی ایران که از سال 1347 تاکنون در برگزاری 21 کنگره گیاه‌پزشکی ایران در کنار سایر انجمن‌های مربوط به گیاه‌پزشکی فعالیت کرده است با تأکید بر استمرار برگزاری کنگره‌های گیاه‌پزشکی ایران با همکاری همه انجمن‌های در ارتباط برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی ایران را نیز طی روزهای هفتم تا نهم شهریور ماه به میزبانی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در دستور کار دارد. ارائه نتایج و یافته‌های جدید علمی، ارائه سخنرانی‌های کلیدی، اهدای جایزه به دانشجویان برتر حشره‌شناسی و علوم وابسته و برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حشره‌شناسی ایران از برنامه های این کنگره است.

این کنگره در قالب چهار سمپوزیوم تخصصی برگزار می شود که سمپوزیوم سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات برای متخصصان و یا علاقمندان به آناتومی، رده بندی و تاریخ حشرات می‌باشد. این بخش روی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات متمرکز است، ولی درعین‌حال شامل ریخت‌شناسی، ژنتیک، فیلوژنی، نام‌گذاری، بیوژئوگرافی و سایر بندپایان نیز می‌شود.

سمپوزیوم تخصصی فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات و توکسیکولوژی برای متخصصان در زمینه مطالعه حشرات و شامل موضوعاتی از قبیل بیوشیمی، میکروبیولوژی، توکسیکولوژی، اکوتوکسیکولوژی، اندوکرینولوژی، سیتولوژی، زیست‌شناسی مولکولی، مواد پیام‌رسان (سمیوکمیکال)، هورمون‌ها و متابولیسم حشرات مفید است.

سمپوزیوم تخصصی حشره‌شناسی پزشکی، دامپزشکی، شهری و صنعتی برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با انسان و جانوران می‌باشد. این بخش شامل حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی پزشکی قانونی، حشره‌شناسی دامپزشکی، حشره‌شناسی شهری، حشره‌شناسی صنعتی، اپیدمیولوژی، مدیریت تلفیقی بیماری‌ها، پارازیتولوژی انسان و دام، مدیریت حشرات زیان‌آور برای انسان، کنترل پشه‌ها، مدیریت آفات ساختمان‌ها (مانند موریانه‌ها و مورچه‌ها) و فضاهای سبز می‌شود.

سمپوزیوم تخصصی اکوسیستم‌های حشرات گیاهان برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با گیاهان می‌باشد. این بخش شامل ارتباطات رفتاری، اکولوژیک و تکاملی حشرات در اکوسیتم‌های طبیعی و همچنین دینامیسم جمعیت حشرات، مدیریت تلفیقی آفات در مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. جنبه‌های کنترل حشرات گیاه‌خوار، واکنش‌های گیاهان میزبان حشرات، مقاومت گیاهان به حشرات، حشرات ناقل بیماری‌های گیاهی، حشرات گرده‌افشان و کنترل بیولوژیک حشرات نیز در این سمپوزیوم قرار می‌گیرند.

 

سمپوزیوم تخصصی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات برای متخصصان و یا علاقمندان به آناتومی، رده بندی و تاریخ حشرات می‌باشد. این بخش روی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات متمرکز است، ولی درعین‌حال شامل ریخت‌شناسی، ژنتیک، فیلوژنی، نام‌گذاری، بیوژئوگرافی و سایر بندپایان نیز می‌شود.

 

سمپوزیوم تخصصی فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات و توکسیکولوژی برای متخصصان در زمینه مطالعه حشرات و شامل موضوعاتی از قبیل بیوشیمی، میکروبیولوژی، توکسیکولوژی، اکوتوکسیکولوژی، اندوکرینولوژی، سیتولوژی، زیست‌شناسی مولکولی، مواد پیام‌رسان (سمیوکمیکال)، هورمون‌ها و متابولیسم حشرات می‌شود.

 

سمپوزیوم تخصصی حشره‌شناسی پزشکی، دامپزشکی، شهری و صنعتی برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با انسان و جانوران می‌باشد. این بخش شامل حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی پزشکی قانونی، حشره‌شناسی دامپزشکی، حشره‌شناسی شهری، حشره‌شناسی صنعتی، اپیدمیولوژی، مدیریت تلفیقی بیماری‌ها، پارازیتولوژی انسان و دام، مدیریت حشرات زیان‌آور برای انسان، کنترل پشه‌ها، مدیریت آفات ساختمان‌ها (مانند موریانه‌ها و مورچه‌ها) و فضاهای سبز می‌شود.

سمپوزیوم تخصصی اکوسیستم‌های حشرات-گیاهان برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با گیاهان می‌باشد. این بخش شامل ارتباطات رفتاری، اکولوژیک و تکاملی حشرات در اکوسیتم‌های طبیعی و همچنین دینامیسم جمعیت حشرات، مدیریت تلفیقی آفات در مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. جنبه‌های کنترل حشرات گیاه‌خوار، واکنش‌های گیاهان میزبان حشرات، مقاومت گیاهان به حشرات، حشرات ناقل بیماری‌های گیاهی، حشرات گرده‌افشان و کنترل بیولوژیک حشرات نیز در این سمپوزیوم قرار می‌گیرند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کنگره به نشانی http://iice.ut.ac.ir مراجعه کنید.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]