کد خبر : 5131 چهارشنبه 19 فروردین 1394 - 01:45:22
تأثیر-خنده-در-آغاز-یک-رابطه-دوستانه

نتایج یک پژوهش نشان داد

تأثیر خنده در آغاز یک رابطه دوستانه

پژوهش محققان کالج دانشگاهی لندن نشان می‌دهد، یک خنده خوب می‌تواند در ایجاد و آغاز روابط دوستانه موثر با افراد یاری‌رسان باشد.

به منظور بررسی نقش و تاثیر خنده در ایجاد رابطه جدید، 112 دانشجوی دانشگاه آکسفورد به چهار گروه تقسیم شدند؛ هیچ یک از دانشجویان یکدیگر را نمی‌شناختند.

تمامی این افراد بدون اینکه با یکدیگر حرفی بزنند، چند فیلم 10 دقیقه‌ای را که بر حسب میزان خنده‌دار بودن متفاوت بودند، تماشا کردند؛ سپس حالات عاطفی تمامی شرکت کنندگان اندازه‌گیری شد و از آنها خواسته شد تا برای آشنایی با سایر افرادی که با یکدیگر فیلم تماشا کرده بودند، یادداشتی بنویسند.

نتایج به طور جالبی نشان می‌داد، افرادی که با یکدیگر فیلم خنده‌دار دیده بودند، نوشته‌های صمیمانه‌تری و شخصی‌تری برای هم نوشته بودند.

توجیه این مشاهده را نمی‌توان تنها به یک تجریه خوب نسبت داد، بلکه در پس آن یک رخداد روانشناسی و همچنین پدیده زیستی یعنی ترشح هورمون خوشحالی موسوم به آندروفین اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا،پژوهشگران می‌گویند، یافته‌های به دست آمده از دیگر شواهدی مبنی بر تاثیر خنده بر توسعه رفتارهایی است که باعث آغاز رابطه دوستانه و ادامه آن می‌شوند.

این پژوهش در مجله Human Nature منتشر شده است.

کلید واژه ها: خنده رابطه دوستانه پژوهش
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]