نقش آفرینی بازیگران زیست بوم علم و فناوری در ارزیابی شرکت‌ها

سیستم جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان دارای مزایای متعددی نسبت به سیستم ارزیابی قبلی است. در سیستم ارزیابی جدید با تسهیل ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، نقش آفرینی بازیگران زیست بوم علم و فناوری در ارزیابی شرکت ها و تمرکز بر ارائه حمایت ها مبتنی بر تحقق مسیر رشد شرکت های دانش بنیان می تواند محیط مناسبی برای نوآوری و کارآفرینی ایجاد کرد. همچنین با استقرار نظام حمایتی جدید مبتنی بر مسیر رشد شرکت ها، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با دید روشنی نسبت به مختصات جدید شرکت های دانش بنیان مبتنی بر تحقق هر یک از این مسیرهای رشد منحصر به فرد برنامه ریزی خواهد کرد که این به نوبه خود می تواند به ارتقای رشد و رقابت کمک کند.

به گزارش سیناپرس، رشد شرکت های دانش بنیان برای موفقیت اقتصاد کشور بسیار حیاتی است. بخش اصلی و محوریت مرکزی در توسعه صنعتی مبتنی بر ورود فناوری به صنعت توسط شرکت های دانش بنیان اتفاق خواهد افتاد و همین موضوع، اهمیت توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان مبتنی بر یک مسیر مشخص و با اهداف کلان به عنوان پیشران های اصلی فناوری در صنعت بسیار دوچندان خواهد کرد.

برای رسیدن به یک مسیر رشد مبتنی بر اهداف کلان و محوری در جهت تبدیل شدن به پیشران های اصلی فناوری در صنعت باید در نظام ارزیابی و همچنین نظام حمایتی از شرکت های دانش بنیان اصلاح گردد و برای حمایت از رشد این شرکت ها، وجود یک سیستم ارزیابی موثر ضروری است. برای رسیدن به این هدف، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سازوکار ارزیابی جدیدی را پیشنهاد داده است که طبق آن علاوه بر اینکه نظام مجوزدهی جدید مبتنی بر نقش پذیری بازیگران زیست بوم علم و فناوری کشور تعبیه شده است که هدف آن تسهیل ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان است، بر سیستم اعتبارسنجی و حمایتی جدیدی از شرکت های دانش بنیان با توجه به مسیر رشد هر شرکت تمرکز شده است که رشد شرکت های دانش بنیان را تضمین خواهد کرد.

با استقرار نظام جدید مجوزدهی و ارزیابی مشارکتی

ترغیب شرکت‌ها برای ورود به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان

سیستم جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان دارای مزایای متعددی نسبت به سیستم ارزیابی سنتی است. یکی از مزیت های کلیدی نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان به این شکل است که با تغییر نظام ارزیابی از حالت متمرکز و تنها توسط خود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به بازیگران مختلف زیست بوم علم و فناوری کشور از جمله پارک های علم و فناوری، امکان ارزیابی خواهد داد و بدین ترتیب نظام ارزیابی مشارکتی ارائه خواهد شد که ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان را تسهیل می کند و همچنین می تواند به ارتقای شفافیت و پاسخگویی بیشتر در ارزیابی شرکت های دانش بنیان کمک کند.

این موضوع علاوه بر اینکه بر کیفیت نظام ارزیابی شرکت ها مبتنی بر شاخص های جدید ارزیابی ورود خواهد کرد؛ از نظر مبادی ورودی شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان و همچنین تسهیل ورود شرکت ها نیز بسیار مهم است زیرا شرکت های دانش بنیان اغلب با موانع قابل توجهی برای ورود به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان مواجه هستند و همین امر سبب شده است که بسیاری از شرکت ها به دلیل شاخص های تک بعدی در نظام پیشین ارزیابی پشت درب اقتصاد دانش بنیان بمانند اما در حال حاضر با متعدد و متنوع شدن مبادی ورودی و همچنین استقرار نظام جدید مجوزدهی و ارزیابی مشارکتی در کنار فراهم کردن فضای حمایتی بیشتر از این شرکت ها، ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان تسهیل شده است و شرکت های بیشتری را برای ورود به اقتصاد دانش بنیان تشویق کرد.

یکی دیگر از مزایای سیستم جدید ارزیابی این است که به بازیگران اکوسیستم علم و فناوری نقش جدید صلاحیت‌سنجی و همچنین بازیگری در حوزه سیاست‌گذاری در ورود شرکت‌ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان اعطا شده است تا در قالب نظام مجوزدهی جدید، این بازیگران نیز شرکت ها را ارزیابی کنند.

این موضوع از این نظر مهم است زیرا بازیگران اکوسیستم علم و فناوری اغلب در بهترین موقعیت برای ارزیابی پتانسیل شرکت های دانش بنیان هستند زیرا برخی از حمایت های اعطایی به شرکت های دانش بنیان زیرنظر این بازیگران است؛ از همین رو، با مشارکت دادن این بازیگران در فرآیند ارزیابی، می توان اطمینان حاصل کرد که شرکت ها بر اساس پتانسیل آنها برای نوآوری و رشد ارزیابی می شوند.

ارائه بسته حمایتی مبتنی بر تحقق مسیر رشد شرکت های دانش بنیان

مزیت مهم دیگر سیستم ارزیابی جدید این است که بر روی سیستم اعتبار سنجی و حمایتی شرکت های دانش بنیان با توجه به مسیر رشد هر شرکت تمرکز دارد.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای تحقق شکل‌گیری شرکت‌ های توانمند دانش بنیان در صنعت دارد و با سیستم ارزیابی سنتی متفاوت است که اغلب هر چند سال یکبار شرکت ها را مستثنی از مسیر طی شده ارزیابی و حمایت می کرد. با تمرکز بر مسیر رشد هر شرکت، می توان حمایت و امتیازات مناسب تری را برای هر شرکت ارائه کرد.به گزارش سیناپرس، همچنین به کارگیری از ظرفیت بازیگران زیست بوم، دید بهتری از توانمندی و ارزیابی هر یک از این شرکت ها ایجاد خواهد کرد و به همین ترتیب، مسیر رشد نیز به خوبی در جهت به فعلیت رسیدن این توانمندی ها و با مشورت همین بازیگران به سرانجام خواهد رسید. همچنین نظام حمایتی و پشتیبانی نیز در جهت تحقق این مسیر رشد برنامه ریزی خواهد شد و شرکت نیز با رویکرد فعالانه‌تری نسبت به قبل این مسیر رشد را دنبال خواهد کرد و دریافت کمک های بیشتر مبتنی بر تحقق بخش مناسبی از مسیر رشد است.

از طرفی مسیر رشد متناسب با نیازها و پتانسیل منحصر به فرد هر یک از این شرکت ها با کمک و برنامه ریزی خود شرکت معرفی خواهد شد و در عین حال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز با توجه به این مسیر رشد، امکان برنامه ریزی برای بازارسازی جهت حضور این شرکت ها در صنعت را فراهم خواهد کرد.

بدین ترتیب شاید بتوان گفت مهم ترین مزیت نظام ارزیابی جدید، شکل گیری نظام جدید حمایتی مبتنی بر مسیر رشد است که این امکان را فراهم می کند که علاوه بر توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، طیف وسیعی از فعالیت ها، مانند توسعه محصول، تحقیقات بازار و ایجاد شبکه در چند سال آینده تعیین شود و با دید روشنی نسبت به مختصات جدید اقتصاد دانش بنیان برنامه ریزی خواهد شد. همچنین با ارائه این نوع حمایت‌های مبتنی بر مسیر رشد می‌توان به شرکت‌های دانش‌بنیان در دستیابی به پتانسیل کامل خود و کمک به رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کرد. همچنین یکی از مزیت های کلیدی سیستم جدید ارزیابی این است که ارزیابی جامع و دقیق تری از پتانسیل شرکت های دانش بنیان ارائه می دهد که در نظام قبلی این پتانسیل وجود نداشت

در نتیجه، سیستم جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان دارای مزایای متعددی نسبت به سیستم ارزیابی سنتی است. در سیستم ارزیابی جدید با تسهیل ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، نقش آفرینی بازیگران زیست بوم علم و فناوری در ارزیابی شرکت ها و تمرکز بر ارائه حمایت ها مبتنی بر تحقق مسیر رشد شرکت های دانش بنیان می تواند محیط مناسبی برای نوآوری و کارآفرینی ایجاد کرد. همچنین با استقرار نظام حمایتی جدید مبتنی بر مسیر رشد شرکت ها، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با دید روشنی نسبت به مختصات جدید شرکت های دانش بنیان مبتنی بر تحقق هر یک از این مسیرهای رشد منحصر به فرد برنامه ریزی خواهد کرد که این به نوبه خود می تواند به ارتقای رشد و رقابت کمک کند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا