کد خبر : 46421 دوشنبه 01 شهریور 1395 - 10:35:29
-بحران-مدیریت-آب-و-منابع-آبی-به-روایت-رادیو-راز-

با حمایت سیناپرس منتشر شد:

بحران مدیریت آب و منابع آبی به روایت رادیو راز

سیناپرس: ۳۹آمین برنامه رادیوراز به بحران مدیریت آب و منابع آبی میپردازد.

در حالی که همه از بحران آب و خشکسالی دم میزنند ، دربرنامه ۳۹ام از بحرانی دیگر صحبت میشود. بحران در مدیریت آب و منابع آن.
این روزها بحران خشکسالی ترجیع بندی است که در کشور زیاد میشنویم.اما آیا با کاهش مصرف شهروندان میتوان بر این بحران چیره شد؟ آیا کم بودن آب است که دچار بحران شده است یا مدیریت منابع آب دچار بحران است؟

این برنامه همچون دیگر برنامه های رادیو راز با حمایت سینا پرس بازنشر میشود. اگر شنیدن این برنامه برایتان لذت بخش و کارآمد بود ، شنیدنش را به دوستانتان هم توصیه کنید و آن را بازنشر کنید.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط