دستورات جدید رئیس جمهور به وزیر علوم ابلاغ شد

براساس ابلاغیه ریاست جمهوری به وزارت علوم، مراکز علمی کاربردی باید به عنوان واحدهای دانشگاه فنی حرفه‌ای و واحدهای پیام نور در دانشگاه‌های دولتی مرکز استان بازتعریف و ساماندهی شوند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هفتم آذر ۱۴۰۱ در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری رفت و با بازدید از بخش‌های مختلف این وزارتخانه از نزدیک در جریان عملکرد این بخش از دستگاه اجرایی قرار گرفت، وی در جلسه نظارت ستادی وزارت علوم که در همان روز تشکیل شد دستوراتی را اعلام کرد که توسط غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ۱۴ آذر ۱۴۰۱ به دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

با توجه به فرامین صادره توسط رئیس جمهور محترم در جلسه نظارت ستادی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱ موارد ذیل جهت اجرا و اقدام، ابلاغ می‌گردد.

شناسایی و ثبت نیازهای استانی و ملی

۱- به منظور تقویت تحقیقات دانشگاهی تقاضامحور و افزایش اثر بخشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حل مسائل کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات لازم جهت شناسایی و ثبت نیازها و مزیت‌های استانی و ملی در سامانه نان را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور انجام دهد. همچنین این وزارت خانه با انجام اقداماتی نظیر تقویت صندوق عتف و اتصال سامانه نان به این صندوق هدایت بخشی از بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها به این صندوق و تقویت نظامات انگیزشی لازم برای هدایت دانشجویان اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش، عالی پژوهشی و فناوری به سمت نیازها و مزیت‌های استانی و ملی اثر بخشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حل مسائل کشور را افزایش دهد.

۲- به منظور شناسایی نقاط ضعف و اصلاح عملکرد دانشگاه‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت سنجش رتبه دانشگاه‌ها بر اساس کلان معیارهای اشتغال پذیری اثر بخشی در تحقیقات مرجعیت علمی بالندگی فرهنگی و سلامت اجتماعی و انتشار نتایج این رتبه بندی به صورت عمومی و نیز برای خانواده‌ها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین بر اساس نتایج رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکردی دانشگاه‌ها را شناسایی و برای جهت دهی به اعتبارات دولتی امتیازات استخدامی و حمایت‌های زیرساختی دولت براساس نتایج رتبه بندی اقدامات لازم را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار دهد.

۳- به منظور افزایش میزان اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدامات لازم جهت افزایش کمی و کیفی واحدهای درسی قابل ارائه در صنعت و میدان عمل از قبیل کارورزی‌ها و کار آموزی‌ها را انجام دهد.

۴-و زارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکارهای مسئولیت سپاری و پاسخگو سازی هیئت امنای دانشگاه‌ها نسبت به عملکرد دانشگاه را تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نماید سازوکارها به نحوی تعیین شود که اعضای هیئت امنا ضمن برخورداری از اختیارات کافی از میان افراد شایسته مسئولیت پذیر نسبت به بهبود عملکرد دانشگاه و معتقد به گره گشایی دانشگاه از کشور انتخاب شود همچنین در تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها، شایسته گزینی بر همسویی با مواضع سیاسی دولت ترجیح داده شود.

ساماندهی مراکز علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور در دانشگاه فنی حرفه‌ای و دولتی

۵- به منظور ساماندهی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فاقد تقاضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز علمی کاربردی را به عنوان واحدهای دانشگاه فنی حرفه‌ای و همچنین دانشگاه‌های پیام نور را در دانشگاه‌های دولتی مرکز استان بازتعریف و ساماندهی نماید. در این ساماندهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پیام نور به نحو مناسبی استفاده شود.

ممنوعیت برگزاری دوره‌های دانشگاهی توسط دستگاه‌های اجرایی

۶- به منظور ایجاد عدالت در جذب دانش آموختگان و تقویت اعتماد دانشجویان و خانواده‌ها به نظام آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان اداری و استخدامی مصوبه ممنوعیت برگزاری دوره‌های دانشگاهی توسط دستگاه‌های اجرایی را با جدیت و بدون ملاحظه چانه زنی‌ها و فشارها به صورت کامل اجرا نماید و هیچ استثنایی قائل نشود.

۷- به منظور تقویت اشتغال دانش بنیان و تولید ثروت از دانش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازوکارهای لازم برای ارتقای توان پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در افزایش اشتغال دانش بنیان و فروش و صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان را ایجاد نماید.

۸- به منظور توسعه دیپلماسی علمی و با توجه به نامدار بودن ایران و جذابیت تحصیل در دانشگاه‌های آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه جذب دانشجویان بین المللی را با همکاری وزارت امور خارجه به صورت تحولی بازبینی نماید.

طراحی نشان ملی مسئولیت اجتماعی برای اعطا به دانشگاه‌های موفق

۹- به منظور تقویت مسئولیت پذیری دانشگاه‌ها نسبت به ارتقای ویژگی‌های امیدواری به آینده درک اجتماعی و فرهنگی و رشد همه جانبه دانشجویان و اهتمام به حل مسائل جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام اقدامات لازم و طراحی نشان ملی مسئولیت اجتماعی برای اعطا به دانشگاه‌های موفق نهضت ملی مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها را در نظام آموزش عالی ایجاد نماید

۱۰- به منظور مقابله با تخاصم دشمنان در تضعیف و انکار دست آورده‌ای کشور دانشگاه‌ها که مهد علم آموزی و عالم پروری و موتور این پیشرفت بوده‌اند راویان پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف مانند صنایع پیشرو فضایی، دفاعی هسته‌ای زیستی و فناوری‌های نوین و پیشرفته شوند و این پیشرفت‌ها را در افکار عمومی و رسانه‌ها روایت گری کنند. وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

۱۱- به منظور افزایش بهره وری در هزینه کرد منابع در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه روش‌های تأمین برخی از این هزینه‌ها از طریق صندوق‌ها را مورد بررسی قرار دهد به نحوی که این صندوق‌ها بتوانند وصول وجوهی را که به دانشجویان اعطا می‌کنند، پس از اشتغال ایشان آغاز کنند در این صورت از محل بهره وری تخصیص منابع می‌توان سایر هزینه‌های تحصیلی دانشجویان را نیز تحت پوشش قرار داد.

۱۲- به منظور پیشگیری از تکرار برخی تخلفات و انحرافات ناشی از توسعه صندوقهای سرمایه گذاری در نهادهای بخش دولتی و عمومی غیردولتی و نیز جلوگیری از ایجاد مشکلات مالی و منابع انسانی برای دانشگاه‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازبینی و بررسی مجدد مستند ارائه شده برای تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پژوهشی و فناوری را با همکاری دفتر هیئت دولت اصلاح نماید.

یکپارچه کردن دانشگاه‌های نیروهای مسلح در نظام آموزش عالی

۱۳- به منظور متمرکز نمودن، هدایت نظارت و تنظیم گری مؤسسات و دوره‌های آموزش دانشگاهی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری این وزارتخانه اقدامات لازم را با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هدایت نظارت و تنظیم گری یکپارچه دانشگاه‌های نیروهای مسلح در نظام آموزش عالی انجام دهد.

۱۴- به منظور افزایش بهره وری در وزارت، علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به آن در راستای ارتقای اثر بخشی در حل مسائل کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه با بررسی اعتبارات و هزینه‌های مالی و انسانی مجموعه‌های مزبور بهره وری این مجموعه‌ها را سنجش و به همراه سازوکارهای پیشنهادی برای ارتقای بهره وری تا حداکثر یک ماه آینده به دفتر رئیس جمهور ارسال نماید.

مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده برنامه اجرایی و زمان بندی شده برای تحقق دستورات فوق را تهیه و برای استحضار رئیس جمهور به این دفتر اعلام نمائید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا