قیمت مسکن در چنگال نرخ ارز و پاندمی کرونا

به گزارش سیناپرس، قیمت مسکن و ناپایداری های مربوط به آن، یکی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی این مرز و بوم است که علیرغم تعویض دولت های مختلف، هنوز تا رسیدن به یک وضعیت امن، فرسنگ ها فاصله دارد. محققان کشور، این موضوع را با تاکید بر عارضه کرونا و بحث پرهیاهوی نرخ ارز مورد واکاوی قرار داده اند.

بخش مسکن، یکی از بخش های با پتانسیل بالا برای رشد و حرکت اقتصادی کشور است و مطالعات نشان می دهند که تحریک بخش مسکن، می تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا این بخش، شاخص های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت های دیگر دارد.

از این رو، اتخاذ راهکارهای رونق بخشی به صنعت مسکن همراه با سیاست های حمایتی دولت، نهایتا منجر به تحریک، رونق و رشد سایر بخش های اقتصاد مملکت می شود. علاوه بر این، کفایت دانش و فناوری های داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی، این بخش را به یک بخش مستقل تبدیل کرده که می تواند به صورت پیشران در صف اول تولید قرار گیرد.

بنا بر گفته های صاحب نظران، مسکن، گران ترین کالایی است که یک خانوار در طول دوران زندگی خود خریداری می کند. برای بخش عمده ای از خانوارها، خرید مسکن، نیاز به چندین سال برنامه ریزی و پس انداز قابل توجهی از درآمد دارد.

بر اساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا، خانواده هایی که بیش از 33 درصد از درآمد خود را برای مسکن پرداخت می کنند، هزینه های سنگین دارند و ممکن است در دسترسی به غذا، لباس، حمل و نقل و مراقبت های پزشکی با مشکل مواجه شوند. وقتی در کشور پیشرفته ای همچون آمریکا، چنین نسبتی وجود دارد، طبعا در کشور ما نیز سهم هزینه های مسکن از کل هزینه خانوار، بسیار قابل توجه خواهد بود.

این موضوع مهم، نظر گروهی از محققان کشور را برای انجام یک مطالعه تحقیقاتی به خود جلب کرده است. این محققان از دانشگاه شهید باهنر کرمان در یک فعالیت پژوهشی، نقش بحث های روز اقتصاد کشور یعنی نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز و پاندمی کووید 19 را بر قیمت مسکن بررسی کرده اند.

آن ها در این تحقیق که با محوریت قیمت مسکن در شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 انجام شده است، تاثیرات گسترش آنی شیوع ویروس کرونا که به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی منجر شد را به همراه مسائل مربوط به نرخ ارز در این خصوص به شیوه ای علمی بررسی کرده اند.

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن مثبت و معنی‌دار است. به گزارش سیناپرس، بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران شدند. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می‌تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد.

به گفته علیرضا شکیبایی، دانشیار و محقق گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و همکارانش، همچنین نتایج برآورد ما نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

آن ها افزوده اند: بر اساس این نتایج می توان گفت افزایش نرخ ارز و وجود نااطمینانی نرخ ارز از طریق تاثیر بر نهاده های تولید، اثر افزایشی بر قیمت مسکن دارند. مصالح ساختمانی، دستمزد و خدمات ساختمانی، هزینه مجوز ساخت و مجوز دریافت انشعابات، اجزاي دیگري ازهزینه تمام شده ساختمان هستند و هرگونه افزایش در قیمت این عوامل، منجربه افزایش هزینه تمام شده مسکن و افزایش قیمت آن در بازار مربوطه خواهد شد.

به گزارش سیناپرس، البته تاثیر افزایش هزینه هاي ساخت روي قیمت فروش در دوران رکود و رونق مسکن متفاوت است. این افزایش در دوره رکود، تاثیر ملموسی بر قیمت هاي فروش ندارد و بیشتر موجب کاهش حاشیه سود سازنده و گاه توقف پروژه می شود. اما در دوره رونق، بازار مسکن به لحاظ روانی، بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده هاي تولید قرار گرفته، لذا افزایش قیمت مسکن، تشدید می شود.

به اعتقاد شکیبایی و همکارانش، در مجموع از یک سو می توان گفت هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی درعرضه و تقاضاي مسکن موثر باشد و از طرف دیگر، کاهش هزینه هایی که متاثر از نرخ ارز نیستند، مثل هزینه مجوزهاي ساخت و ساز و یا انشعابات می تواند مانع افزایش بهاي تمام شده قیمت مسکن گردد.

به گزارش سیناپرس، این یافته های پژوهشی که ابعاد شوک های روز جامعه ایران بر قیمت مسکن را حلاجی کرده اند در فصل نامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا