کد خبر : 4288 جمعه 29 اسفند 1393 - 18:43:12
نقش-خنده-در-آغاز-روابط-بین-فردی

نقش خنده در آغاز روابط بین فردی

سیناپرس: مطالعه ای جدید نشان می دهد که یکی از بهترین راه ها برای آشنایی و دوست شدن با فردی دیگر، خنداندن اوست.

پژوهشی جدید گویای این است که به خنده آوردن افراد می تواند سبب شود که آنها تمایل بیشتری برای افشای برخی امور خصوصی خود داشته باشند و این امر می تواند به شکل گیری و تثبیت دوستی کمک کند.

در این مطالعه، نقش خنده در فرآیند «خودافشاگری» (self-disclosure) مورد بررسی قرار گرفت. صحبت کردن در مورد ترس ها و یا برخی امور شخصی دیگر نظیر سلیقه غذایی را می توان نمونه هایی از خودافشاگری دانست.

در این مطالعه 112 دانشجوی از دانشگاه آکسفورد شرکت داشتند. این دانشجویان به چند گروه اصلی تقسیم شده، به صورت دو به دو در یک اتاق قرار گرفته و فیلمی 10 دقیقه ای برای آنها پخش شد. گفتنی است دانشجویان همدیگر را نمی شناختند و حق صحبت با هم را نیز نداشتند.

برای دسته اول از دانشجویان، یک فیلم طنز پخش شد. آموزش گلف و نیز مستندی در مورد حیات وحش برای دسته های بعدی پخش شد. گفتنی است میزان خنده و باز هیجانی این فیلم ها با هم متفاوت بود.

سپس از هر دانشجو خواسته شد تا پیغامی برای دیگری بنویسد تا به این ترتیب خودش را بهتر به دیگری بشناساند. در اینجا بود که مشخص شد دانشجویانی که فیلم طنز دیده بودند و با هم خندیده بودند، اطلاعات شخصی تری در مورد خود و زندگی فردی خود به طرف مقابل می دادند. در واقع، تجربه مثبت ناشی از تماشای فیلم طنز و خندیدن ناشی از آن سبب خودافشاگری بیشتر می شد.

این پژوهشگران بر این باورند که شادی و پیامدهای فیزیولوژیکی آن یعنی ترشح هورمون شادی (آندروفین) سبب می شود افراد به صورت ناخودآگاه تمایل بیشتری به مطرح کردن جنبه های فردی و یا پنهان زندگی خود داشته باشند. در این حالی است که خود فرد از اینکه دست به چنین اقدامی می زند آگاه نیست.

این مطالعه نشان داد که خنده می تواند یکی از عوامل بسیار مهم برای شکل گیری روابط اجتماعی باشد.

این پژوهش در نشریه Human Nature منتشر شده است.

کلید واژه ها: خنده
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]