آموزش اخلاق اقتصادي راهي به سوي توسعه پايدار

سیناپرس: توسعه پايدار تركيب توسعه و اخلاق است. امروزه وقتي از توسعه پايدار صحبت مي كنيم، اخلاق موضوع مهمي در اين حيطه تلقي مي شود. اين يك واقعيت است كه اخلاق وتوسعه پايدار در ابعاد مختلفي باهم ارتباط دارند. هدف توسعه پايدار رسيدن به سطحي از رفاه است كه در آن هم عدالت درون نسلي و هم عدالت بين نسلي رعايت شود و بتواند تداوم نيز داشته باشد؛ يعني رسيدن از مصرف بي حد منابع تجديد ناپذير به استفاده بيشتر از منابع تجديد پذير.

 

 در اين تحقيق مؤلفه هاي شاخص عملكرد محيط زيست،شاخص سرمايه اجتماعي، شاخص كيفيت زندگي، تدبير شايسته امور، اقتصاد زيرزميني، فساد اداري، مالكيت معنوي، جرم و جنايت سازمانيافته، رفتار اخلاقي شركتها،روابط كارگر و كارفرما و مصرف تظاهري مورد بررسي قرار گرفت و موقعيت ايران در سطح جهاني در اين حيطه بررسي گرديده است. به علت موقعيت نامناسب ايران در اين شاخص ها به نظر مي رسد مطالعه و بررسي چگونگي بهبود اين شاخص هاي اخلاقي در ايران ضروري است. تجربه كشورهاي پيشرفته بيان مي كند كه آموزش يكي ازشاه راه هاي اصلي توسعه است، اما آيا مي توان اخلاقيات را آموزش داد و از نسلي به نسل ديگر منتقل كرد؟ تاكيد اين مقاله بر آموزش اخلاقيات به عنوان راهي براي رسيدن به توسعه پايدار است.

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا