صندوق نوآوری وشکوفایی درسال94؛

از ارایه تسهیلات به 833طرح دانش بنیان تا پرداخت بیش از 140میلیون ریال برای توانمندسازی شرکت ها

کد خبر : 33204 دوشنبه 24 اسفند 1394 - 21:49:15

صندوق نوآوری وشکوفایی براساس قانون حمایت ازشرکت های دانش بنیان، برای کمک به تولید و تجاری سازی طرح های دانش بنیان انواع تسهیلات اعم ازتسهیلات تولید صنعتی، سرمایه در گردش، قبل ازتولید صنعتی، قرض الحسنه، لیزینگ، ضمانت نامه و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان را درسال 94پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری وشکوفایی، گزارش عملکرد یک ساله این صندوق به شرح زیر است :

*** افزایش چهار برابری مصوبات صندوق در سال 94
جمع کل مصوبات صندوق نوآوری و شکوفایی تا 17 اسفند ماه 1394 برای 833 طرح دانش بنیان، 5,022,616 میلیون ریال بوده است، این در حالی است که در سال 93 مبلغ مصوب برای 317 طرح، 1,022,747 میلیون ریال بود و در سال 92 نیز مبلغی مصوب نشده بود.
بر اساس این آمار، میزان مصوبات صندوق برای طرح های دانش بنیان در سال 94 نزدیک به 4 برابر سال 93 بوده است. 
انواع تسهیلاتی که تاکنون از سوی صندوق به شرکت های دانش بنیان ارائه شده عبارت اند از تسهیلات تولید صنعتی، سرمایه در گردش، قبل از تولید صنعتی، قرض الحسنه، لیزینگ و ضمانت نامه. همچنین تعداد مصوبه های صندوق (نمودار 1)، 852 مصوبه است. این امربدین دلیل است که برخی طرح ها بیش از یک مصوبه داشته اند و از بیش از یک خدمت استفاده کرده اند.
حجم و تعداد طرح های بررسی شده در صندوق نوآوری و شکوفایی طی دوسال گذشته (1382 طرح، که عمدتا سرمایۀ ثابت، ضمانت نامه و لیزینگ بوده است) در مقایسه با بانک های بزرگ کشور چشمگیر و بی سابقه است، مشروح عملکرد صندوق درنمودار شماره سه از منظر مبلغ خدمات ارائه شده است . 
بیشترین مبلغ تسهیلات از نوع تولید صنعتی است و مجموع تسهیلات تولید صنعتی 2,523,633 میلیون ریال بوده است. مجموع تسهیلات سرمایه در گردش و قبل از تولید صنعتی به ترتیب 1,103,098 میلیون ریال و 408,487 میلیون ریال بوده و در رده های دوم و سوم ازنظر مبلغ تسهیلات قرار دارند (نمودار 3).
تسهیلات تولید صنعتی، سرمایه در گردش و قبل از تولید صنعتی، ازنظر مبلغ تسهیلات بیش از 80 درصد تسهیلات صندوق را به خود اختصاص داده اند، کمترین میزان تسهیلات هم مربوط به تسهیلات ضمانت نامه است که تنها 3/2 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
خدمات قرض الحسنه (کمتر از 100 میلیون تومان و بیشتر از 100 میلیون تومان) ازنظر تعدادی 54 درصد مصوبات صندوق را تشکیل داده و در رتبۀ اول جای دارند، درحالی که ازنظر مبلغ، تنها 5/12 درصد مصوبات را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، 80 درصد زمان و انرژی صندوق، صرف طرح هایی شده است که توان جذب تنها 19 درصد از منابع صندوق را داشته اند. 
تسهیلات تولید صنعتی ازنظر مبلغ تسهیلات در جایگاه اول قرار داشته و 2/50 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. این تسهیلات ازنظر تعداد، 12 درصد مصوبات را تشکیل می دهد و پس از قرض الحسنه و سرمایه در گردش در جایگاه سوم جای دارد.
ازنظر مبلغ تسهیلات، سرمایه در گردش (22 درصد) و تسهیلات قبل از تولید صنعتی (1/8 درصد) به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. تسهیلات سرمایه در گردش، ازنظر تعدادی نیز، پس از تسهیلات قرض الحسنه، در جایگاه دوم جای داشته و 16 درصد مصوبات را تشکیل می دهد. تسهیلات لیزینگ، ازنظر تعداد 7 درصد و ازنظر مبلغ 8/4 درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. ضمانت نامه ازنظر تعداد مصوبات به ترتیب 4 درصد و ازنظر مبلغ مصوبات 3/2 درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده و در پایین ترین ردۀ مصوبات جای دارد.

*** ارایه تسهیلات به 16 صندوق پژوهش وفناوری 
صندوق نوآوری و شکوفایی علاوه بر اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، تسهیلاتی را به شرکت های ارائه دهندۀ خدمات تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان و نیز صندوق های پژوهش و فناوری ارائه می دهد. 
این تسهیلات تاکنون به 22 شرکت خدمات تجاری سازی و 16 صندوق پژوهش و فناوری اعطا شده است، مبلغ تخصیص یافته برای این تسهیلات نیز در مجموع 11,000 میلیون ریال برای شرکت های تجاری سازی و 350,000 میلیون ریال برای صندوق های پژوهش و فناوری بوده است. 
در کنار این تسهیلات، ارائۀ خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان نیز در نیمۀ دوم سال 1394 آغاز شده و صندوق در اولین گام به حمایت از شرکت ها برای حضور در جوایز ملی و بین المللی و اخذ استانداردها پرداخته است. تاکنون برای حمایت از حضور شرکت ها در 3 جایزۀ 'مدیریت فناوری و نوآوری'، 'مدیریت کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات' و 'جشنوارۀ ملی بهره وری' بیش از 140 میلیون ریال تخصیص یافته است. همچنین برای حمایت از شرکت ها در دریافت گواهینامه های استاندارد ایزو 9000، 14000 و 18000 نیز 660 میلیون ریال تخصیص داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]