عکس سیاره کیوان با نمایی متفاوت

کد خبر : 33106 یکشنبه 23 اسفند 1394 - 18:08:56

در این تصویر می توانید، سیاره کیوان را به همراه نئون تماشا کنید

 نور سمت راست موجود در سیاره کیوان همچون نئون می درخشد این در حالی است که سیاره کیوان حاوی مقدار کمی نئون است.

در این تصویر می توان سه طیف نوری از اشعه مادون قرمز را مشاهده کرد که به دور این سیاره حلقه زده اند. سیاره کیوان تاریک است اما به دلیل انعکاس نور خورشید بر روی آن، طیفی از رنگها شکل گرفته است.

همچنین در قسمت قرمز رنگ می توان درخشندگی را رویت کرد که به دلیل حرارت موجود در آن قسمت بوجود آمده است.

به گزارش مهر، در قسمت قطب شمال این سیاره نوعی سیستم ابری شش ضلعی شکل تشکیل شده است.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]