شکل گیری طیفی از نور در خورشید گرفتگی کامل

کد خبر : 33054 شنبه 22 اسفند 1394 - 19:07:32

در این تصویر می توان طیفی از نورها را مشاهده کرد که در هنگام تنها خورشید گرفتگی کامل سال ۲۰۱۶ میلادی رخ داد.

به هنگام شکل گیری خورشیدگرفتگی کامل بر فراز آسمان شهر  Ternate اندونزی طیفی از رنگ های بی نظیر از خورشید متصاعد شد که توسط عکس برداران حرفه ای فضایی شکار شدند.

در سمت چپ این تصویر، خورشید را مشاهده می کنید که قرص کامل ماه بر روی آن قرار گرفته است و در سمت راست عکس می توانید طیفی از رنگ ها را مشاهده کرد که از نور خورشید در وضعیت کامل کسوف شکل گرفته است.

به گزارش مهر، شکل گیری چنین طیف رنگی به دلیل اتم های هیدروژن است که موجب بوجود آمدن ذره آلفا هیدروژن سرخ رنگ و ساختار بتا هیدروژن آبی رنگ می شود. ضمن اینکه شکل گیری رنگ زرد به دلیل اتم های هلیوم خورشید است.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]