تایپ 10 انگشتی احتمال خطا را افزایش می دهد

کد خبر : 32831 چهارشنبه 19 اسفند 1394 - 15:27:56

مطالعات محققان دانشگاه واترلو در کانادا نشان می دهد تایپ سریع و 10 انگشتی، احتمال غلط دستوری و املایی را افزایش می دهد.

این مطالعه که با استفاده از یک نرم افزار تحلیل کننده متن صورت گرفته، نشان می دهد تایپ سریع 10 انگشتی باعث می شود که تمرکز کمتری روی کلمات و جمله بندی داشته باشیم و همین امر سبب کاهش روانی جمله و افزایش غلط املایی و دستوری می شود.
در ادامه آمده است در تایپ 10 انگشتی، از اولین کلمه ای که به ذهن خطور می کند استفاده می شود که لزوما بهترین انتخاب نیست؛ ولی زمانی که با یک دست تایپ می کنیم، زمان کافی برای تمرکز روی لغات و جمله ها وجود دارد و به همین دلیل احتمال خطا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین این امر باعث می شود کلمات دقیق تری انتخاب کنیم و آن را به شیوه بهتری درون جمله جای دهیم.
به گزارش ایرنا،محققان بر این باورند که آنچه تایپ می شود، حاصل تعامل افکار و ابزار مورد نیاز برای بیان آن است؛ بنابراین زمان کافی برای این ارتباط در چگونگی کیفیت آن نقش دارد.نتایج این تحقیقات در نشریه British Journal of Psychology منتشر شده است.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]